เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารพิริยาทร จังหวัดแพร่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดอาคารพิริยาทร และทอดพระเนตรการสาธิตการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมสร้างพัฒนาการ จังหวัดแพร่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “พิริยาทร” และทอดพระเนตรการสาธิตการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมสร้างพัฒนาการ ในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม กับทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเปิด “อาคารพิริยาทร” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่