ในหลวง ร.9 กับน้ำฝน

นี่เป็นภาพจริงในเหตุการณ์จริง เมื่อปี ๒๕๐๑ โดยมี”ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล”เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้บันทึกเรื่องราวความไม่ถือพระองค์ของพ่อหลวงรัชกาลที่๙ เอาไว้ ระบุว่า

“ขอดื่มนํ้าฝนในถังสักแก้ว”วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ขณะที่ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยอยู่นั้นในหลวงทรงตรัสสอบถามคุณย่าทวด “เล็ก เปล่งเสียง” อายุวัย 90 ปี เป็นชาวบ้าน ต.สารจิต อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยซึ่งคุณย่าทวดเล็กได้นำน้ำฝนลอยดอกมะลิ มาตั้งไว้หลายถังเผื่อหากข้าราชบริพารที่ติดตามขบวนเสด็จกระหายนํ้าจะได้ดืมนํ้ากัน

แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า”ย่าจ๋า ฉันขอดืมน้ำในถังสักแก้วได้ไหม “คุณย่าทวดเล็กก็ทูลตอบว่า”ฉันไม่กล้าให้ในหลวงกินหรอก เพราะมันเป็นน้ำฝนและเป็นนํ้าธรรมดาด้วย”

ในหลวงก็ทรงแย้มพระสรวล (ยิ้ม) พระองค์ก็ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า”ปกติฉันก็กินน้ำธรรมดาอย่างนี้นี่แหละย่า”จากนั้นพระองค์ทรงตักนํ้าฝนในถังเสวย และพระองค์ยังตรัสว่า”นํ้าฝนเย็นสดชื่นดี และยังหอมกลิ่นดอกมะลิอีกด้วย”

 

ในหลวง ร.9 กับน้ำฝน

 

ในหลวง ร.9 กับน้ำฝน

ในหลวง ร.9 กับน้ำฝน

ในหลวง ร.9 กับน้ำฝน

ในหลวง ร.9 กับน้ำฝน

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3BgXexv