น้องทิกเกอร์ ล้างเท้าให้พ่ อแมว แ ม่นิโคล

น้องทิกเกอร์ ล้างเท้าให้พ่ อแมว แ ม่นิโคล

เรียกได้ว่าเผลอแป๊บเดียวก็โตเป็นห นุ่ มแล้ว สำหรับ น้องทิกเกอร์ ลู กชายสุดหล่อของคุณพ่ อ แมว จีรศักดิ์ และคุณแ ม่ นิโคล เทริโอ ที่ล่าสุด (9 กุมภาพันธ์ 2562) น้องทิกเกอร์ ได้นำพวงมาลัยมาไหว้ และล้างเท้าให้คุณพ่ อแมว และคุณแ ม่นิโคล

และน อ กจาก น้องทิกเกอร์ จะนำพวงมาลัยมาไหว้ พ่ อแมว และแ ม่นิโคลแล้ว ห นุ่ มน้อยยังได้นำพวงมาลัยมาไหว้ แ ม่แหนว อาจารี ภรรย าใหม่ของคุณพ่ อด้วยความเคารพเปรียบเสมือนแ ม่อีกคน

ทั้งนี้ นิโคล น้องทิกเกอร์ ได้ถ่ายภาพรวมครอบครัวพ ร้ อ มหน้า พ่ อแมว แ ม่แหนว และ น้องแจ๊สเปอร์ น้องชายคนเล็กของน้องทิกเกอร์ ซึ่งงานนี้ได้มีการเป่าเค้กวันเ กิ ดด้วยกัน แถมยังเล่นดนตรีกับคุณพ่ ออีกซะด้วย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3JkTbD7