หลวงปู่ขาว กับในหลวง

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิง ‘หลวงปู่ขาว อนาลโย’ ณ วัดถ้ำกองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527

ในการครั้งนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) โดยเสด็จด้วย

พิธีพระราชทานเพลิงครั้งดังกล่าว มีศิษยานุศิษย์และประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาถวายสักการะสรีระร่างของ ‘หลวงปู่ขาว’ ท่านผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เป็นครั้งสุดท้าย นับจำนวนหลายแสนคน เป็นประวัติการณ์สูงสุดของประเทศ ณ ขณะนั้น จนทำให้วัดถ้ำกลองเพลซึ่งมีอาณาบริเวณหลายพันไร่แคบลงไปถนัดใจ

ทั้งนี้ ‘หลวงปู่ขาว อนาลโย’ เป็นพระอริยสงฆ์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวงทรงเคารพรักและห่วงใย จะเห็นได้จากทรงพระกรุณาเสด็จฯ ไปเยี่ยมอาการอาพาธพร้อมถวายโอสถแด่หลวงปู่หลายครั้ง ซึ่งบางครั้ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงตามเสด็จฯ ด้วย

‘หลวงปู่ขาว อนาลโย’ มรณภาพในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 สิริอายุ 95 ปี 64 พรรษา โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับไว้ ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด พร้อมพระราชทานโกศโถฉัตรเบญจาตั้งประดับ และเสด็จฯ พระราชทานเพลิง ด้วยพระองค์เองดังกล่าว

ที่มาจาก เพจน้ำเงินเข้ม