ประกาศจากสำนัก พ ร ะ ราชวัง เปิดเข้าชม พ ร ะ ราชฐาน วัด พ ร ะ แก้ว

ประกาศจากสำนัก พ ร ะ ราชวัง เปิดเข้าชม พ ร ะ ราชฐาน วัด พ ร ะ แก้ว

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม สำนัก พ ร ะ ราชวังแจ้งเปิดการเข้าชม พ ร ะ ราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ดังนี้ พ ร ะ บรมมหาราชวังและวัด พ ร ะ ศรีรัตนศาสดาราม, พ ร ะ ราชวังบางปะอิน, พ ร ะ ตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, โครงการชั่ง หั ว มัน ตาม พ ร ะ ราชดำริ, พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสิริกิติ์ พ ร ะ บรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3kI65A9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *