ทรง เ ม ต ต า ทูลกระหม่อมฯ ปลงผมให้ ตั้ม วราวุธ

ทรง เ ม ต ต า ทูลกระหม่อมฯ ปลงผมให้ ตั้ม วราวุธ

ทูลกระหม่อมฯ ทรง เ ม ต ต า ปลงผมให้ ตั้ม วราวุธ ในการลาอุปสมบทซึ่ง ตั้ม วราวุธ ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความว่า “เป็น พ ร ะ มหากรุณาธิคุณ อ ย่ า ง หาที่สุดมิได้ พุทธเจ้าค่ะ ที่ พ ร ะ องค์ทรง พ ร ะ ราชทานผ้าไตรจีวรและปลงผม ในการลาอุปสมบท ให้กับข้า พ ร ะ พุทธเจ้าข้า พ ร ะ พุทธเจ้าและครอบครัวซาบซึ้งใน พ ร ะ มหากรุณาธิคุณ อ ย่ า ง ยิ่ง พุทธเจ้าค่ะ และซาบซึ้งที่ พ ร ะ องค์ทรงตรัสว่า พ ร ะ องค์รู้สึกเหมือนเป็น แ ม่ แล้ว ลู ก มาลาบวช ใช่ พ ร ะ พุทธเจ้าค่ะ ทูลกระหม่อม คือ แ ม่ ของพวกเรา ชาว Tobenumberone ทุกคนและเป็น แ ม่ ใน ด ว ง ใจของข้า พ ร ะ พุทธเจ้า พ ร ะ พุทธเจ้าค่ะ @nichax”

โดย ตั้ม วราวุธ จะเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่วัดเขาวัง จ.ราชบุรี

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3qb0raM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *