สิริโฉมงดงามยิ่ง พระราชินีสุทิดาฯ ในฉลองพระองค์ผ้าไทยแสนอ่อนหวาน

สิริโฉมงดงามยิ่ง พระราชินีสุทิดาฯ ในฉลองพระองค์ผ้าไทยแสนอ่อนหวาน

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. แฟนเพจเฟซบุ๊ก We love สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ ร ะ บรมราชินี ได้โพสต์ภาพ สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ ร ะ บรมราชินี เสด็จฯ ไปยัง พ ร ะ บรมมหาราชวัง ใน พ ร ะ ราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พ ร ะ พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน ณ พ ร ะ อุโบสถวัด พ ร ะ ศรีรัตนศาสดาราม ใน พ ร ะ บรมมหาราชวัง

โดยระบุข้อความว่า ฉลอง พ ร ะ องค์ชุดไทยจิตรลดา ผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายจงกลนี บงกชสวยรวยรสจรดสงสาร คลี่ดอกบานเบ่งแย้มแซมแสงใส บริสุทธิ์ผุดผ่องครองประไพ งามวิไลใดเทียบเปรียบ “จงกล”

จงกลนี เป็นบัวเชื้อชาติและสัญ ช า ติ ไทยที่มีแต่ในประเทศ ไ ท ย เท่านั้น เรามีหลักฐานอ้างอิงได้ถึงสมัยสุโขทัย มีลักษณะสำคัญก็คือ ดอกสีขาวอม ชมพูอ่อนที่มีกลีบซ้อนกันแน่น เรียกว่ามากที่สุดก็ว่าได้ มีลักษณะพิเศษ คือ บานแล้วไม่หุบเหมือนบัวชนิดอื่น ๆ ส่วนตัวใบทรงรีคล้ายๆ รูปหัวใจ ขอบใบเป็นหยักๆ ที่ไม่สม่ำเสมอ หน้าใบสีเขียว ส่วน หลังใบเป็นสีม่วงแดง

ลวดลายผ้ายกลำพูน เป็นการออกแบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลและสื่อ ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยมากจะเป็นลวดลายดอกไม้เนื่องจากให้ความอ่อนหวานและสื่อถึงบุคลิกภาพ อันอ่อนน้อม ลายดอกไม้จะสมมาตรและเหมาะกับการใช้งานใน หลายๆ ลักษณะ ถ้าเป็นผ้าพันคอก็คลุมได้ทุกด้าน อีกทั้งลายดอกไม้ดูอ่อนหวาน จิตใจของคนไทยอ่อนโยน ดังนั้นความอ่อนหวานของดอกไม้จะเหมาะกับคนไทย และลายดอกไม้นั้นส่งผลถึงความอ่อนไหวต่อ จิ ต ใจผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้สวมใส่

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3q5rKTW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *