3 มีนาคม ย้อน เ ห ตุ ก า ร ณ์ เมื่อ 7 ปีที่แล้ว แสนคิดถึงเหลือเกิน

3 มีนาคม ย้อน เ ห ตุ ก า ร ณ์ เมื่อ 7 ปีที่แล้ว แสนคิดถึงเหลือเกิน

วันนี้เมื่อ 7 ปีก่อน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 16.16 น. พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ โดยรถยนต์ พ ร ะ ที่นั่ง จาก พ ร ะ ตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ไปยังโครงการชั่ง หั ว มั น ตาม พ ร ะ ราชดำริ ต.เขากระปุก อ.ท่า ย า ง จ.เพชรบุรี เป็นการส่วน พ ร ะ องค์ ทรงทอด พ ร ะ เนตรความคืบหน้าโรงเลี้ยงโคนมในโครงการฯ ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/384QRA0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *