องค์ราชินี ห ด หู่ พระทัย หลังทราบข่าวสาวฟู้ดแพนด้า รถหายต่อหน้าต่อ ต า

องค์ราชินี ห ด หู่ พระทัย หลังทราบข่าวสาวฟู้ดแพนด้า รถหายต่อหน้าต่อ ต า

เปิดเรื่องราวชวนซึ้ง ครั้งโซเชียลมาเลเซีย ได้ เ ผ ย แ พ ร่ เรื่องราวของพนักงานส่งอาหาร ซึ่งกำลังนั่งร้องไห้ เสียใจ อ ย่ า ง หนัก เมื่อถูกมือดี ข โ ม ย รถจักร ย า น ย น ต์ ไป แต่ต่อมาเรื่องราวก็ถูกแชร์ต่อเรื่อยๆ จนกระทั่งรับรู้ไปถึงองค์ราชินีมาเลเซีย พระองค์จึงตัดสินพระทัย พระราชทานรถคันใหม่ให้เธอซะเลย

โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่า นางอับดุล ลาทิฟ พนักงานส่งอาหารฟู้ดแพนด้า ชาวมาเลเซียจากรัฐสลังงอร์ ถูก โ จ ร ใ จ บ า ป ลั ก ข โ ม ย ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ อันเป็นเครื่องมือทำมาหา กิ น ของเธอ สร้างความ เ ศ ร้ า โ ศ ก เ สี ย ใ จ แก่เธอเป็น อ ย่ า ง มาก

ทั้งนี้ภาพถ่ายขณะที่เธอกำลังสะอื้นทั้งน้ำ ต า คว้าโทรศัพท์โทรบอกทางบ้าน อ ย่ า ง ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ได้สร้างความหดหู่ใจแก่ชาวเมืองเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทุกคนจึงได้ร่วมมือร่วมใจกัน แชร์เรื่องราวดังกล่าวหวังให้เรื่องนี้ดังไกลไปถึงผู้ ก ร ะ ทำ ผิ ด หวังว่าเขาจะกลับตัวกลับใจเอารถมาคืน

ทั้งนี้เรื่องของเธอถูก เ ผ ย แ พ ร่ อ ย่ า ง รวดเร็ว จนล่าสุด เรื่องราวของเธอได้ถูกส่งต่อไปยัง เตงกู นอราชิกิน ประไหมสุหรี พระชา ย า ของสุลต่านชาราฟุดดิน อิดริส ชาห์ แห่งรัฐสลังงอร์ พระองค์ได้ทรงเห็นใจ น า ง อับดุล ลาทิฟเป็น อ ย่ า ง มาก

จึงพระราชทานรถจักร ย า น ย น ต์ คันใหม่ให้เธอ โดยในเฟซบุ๊กเพจ Selangor Royal Office ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “พระราชินีเตงกู นอราชิกิน ประไหมสุหรี ได้พระราชทานกา ร บ ริ จ า ค ช่วยเหลือแก่นางอับดุล ลาทิฟ ในรูปแบบของรถจักร ย า น ย น ต์ คันใหม่

เนื่องมาจากรถจักร ย า น ย น ต์ คันเก่าของเธอนั้นถูกคน ข โ ม ย ไป ขณะที่เธอกำลังเดินไปส่งอาหาร เหตุการณ์นี้ทำให้องค์ราชินี ห ด หู่ พระทัยเป็น อ ย่ า ง มาก พระองค์จึงหวังเป็น อ ย่ า ง ยิ่งว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ จะทำให้ น า ง อับดุล ลาทิฟ สามารถกลับมาทำงานได้อย่างเป็นปกติ เพื่อหา เ ลี้ ย ง ตนเองและครอบครัวต่อไป”

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3e5Qzgl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *