แสนปลาบปลื้มใจ พ ร ะ ราชินีฯ ตรัส อ ย่ า ง เป็นกันเองกับชาวบ้าน

แสนปลาบปลื้มใจ พ ร ะ ราชินีฯ ตรัส อ ย่ า ง เป็นกันเองกับชาวบ้าน

ทำเอาปวงชนชาวไทยปลื้มปิติเลยทีเดียว หลังเพจเฟซบุ๊ก We love สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ ร ะ บรมราชินี ได้เผยเรื่องราวสุดปลาบปลื้ม โดยระบุว่า พ ร ะ บรมราชินีตรัสชมผู้ถวาย “อุ๊ย ! กระเป๋าอะไรน่ารักจัง ขอบใจนะคะ” พ ร ะ สุรเสียงที่สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าฯ พ ร ะ บรมราชินี ตรัสชม ยังดังก้องอยู่ในใจเสมอมา

ด้วยฝีมือของกลุ่ม เ ย า ว ช น เล็ก ๆ ชนบท ที่ตั้งใจรังสรรค์ผลงานถวาย พ ร ะองค์ท่านด้วยความตั้งใจและ สั ต ย์ ซื่อ ทุกคนเร่งปักเร่งตัดเย็บด้วยความตั้งใจ และใส่ใจรายละเอียดทุก อ ย่ า ง แม้แต่รอยเข็มปักที่อยู่ด้านใน หาความเหน็ดเหนื่อยและรู้วันคืนไม่มีเลย เพราะทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้ พ ร ะ อ ง ค์ ทรงทอด พ ร ะ เนตร

ในการเสด็จ พ ร ะ ราชดำเนินไปในการปฏิบัติ พ ร ะ ราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดปัต ต า นีที่ผ่านมา พ ร ะ องค์ทรงนำกระเป๋าฝีมือชาวบ้านไปใช้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน แล้วยังเป็นการส่งเสริมงานศิลปาชีพในท้องถิ่น

ตามที่ พ ร ะ องค์ทรงมี พ ร ะ ราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนอง พ ร ะ เดช พ ร ะ คุ ณ พ ร ะ มหากรณาธิคุณ ในการสืบสาน รั ก ษา และต่อยอด พ ร ะ ราชปณิธาน แห่งสมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสิริกิติ์ พ ร ะ บรมราชินีนาถ พ ร ะ บรมราชชนนีพันปีหลวง

เหมือนดังที่ พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ เจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง พ ร ะ ราชปณิธานที่จะสืบสาน รั ก ษา และต่อยอด และแผ่ ข ย า ย พ ร ะ บารมีแห่งสมเด็จ พ ร ะ บรมชนกนาถ และสมเด็จ พ ร ะ บรมราชชนนี” เมื่อครั้งที่เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3sHeiHJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *