ย้อนฟัง พ ร ะ ดำรัส กรม พ ร ะ ศรีสวางควัฒนฯ

ย้อนฟัง พ ร ะ ดำรัส กรม พ ร ะ ศรีสวางควัฒนฯ

นับเป็น พ ร ะ มหากรุณาธิคุณเป็น อ ย่ า ง ยิ่ง เมื่อ สมเด็จ พ ร ะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พ ร ะ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงไม่ถือ พ ร ะ องค์ ยก พ ระ หั ต ถ์ ไ ห ว้ ขอโทษประชาชนที่มาช้ากว่ากำหนด อันเนื่องมาจาก พ ร ะ อาการประชวรของ พ ร ะ องค์ แต่เมื่อตั้ง พ ร ะ ทัยแน่วแน่แล้วจึงต้องเสด็จมา

ค ลิ ป วิ ดี โ อ ภาพเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จเยี่ยมประชาชนในครั้งนี้ ทำให้พสกนิกรชาวไทยต่างพากันซาบซึ้งใจ อ ย่ า ง ที่สุด พ ร ะ องค์ทรงดำเนินตามรอย พ ร ะ ราช บิ ด า ทรง เ สี ยสละเพื่อปวงชนชาวไทย ทั้ง ๆ ที่ทรง พ ร ะ ประชวร แต่ก็ทรงฝืน พ ร ะ วรกายปฏิบัติ พ ร ะ ราชกรณียกิจนอกจากนี้ ยังทำให้หลาย ๆ คนนึกย้อนไปถึงบท พ ร ะ ราชทานสัมภาษณ์ของ พ ร ะ องค์ในรายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย

ในตอนหนึ่งที่ วู้ดดี้ทูลถามเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ว่า พ ร ะ องค์มองการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ช า ติ บ้านเมือง อ ย่ า ง ไรบ้าง พ ร ะ องค์ท่านได้ทรงตอบกลับว่า ทั้ง พ่ อ ทั้ง เเ ม่ ของพี่บอกเสมอว่า เกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชน พี่ก็อยู่เพื่องานนั้นเเหละ อะไรที่จะช่วยให้คนไทย ทุ ก ข์ น้อยลง พี่ก็จะทำ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3uG45Ns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *