ดั่ง เ ท พ นิ ย า ย ส ต รี สามัญชนสู่ 4 พ ร ะ ราชินี 2 เจ้าหญิง ขวัญใจพสกนิกร

ดั่ง เ ท พ นิ ย า ย ส ต รี สามัญชนสู่ 4 พ ร ะ ราชินี 2 เจ้าหญิง ขวัญใจพสกนิกร

การที่ โ ช ค ช ะ ต า จะพลิกล็อกให้ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งได้สวมรองเท้าแก้ว กลายเป็นเจ้าหญิงดั่งเรื่องราวใน เ ท พ นิ ย า ย ว่า ย า ก แล้ว ขอบอกเลยว่า ชี วิ ต หลังจากนั้น ย า ก ยิ่งกว่าหลายเท่าทวีคูณ เพราะนอกจากจะเท่ากับการปรับเปลี่ยน ชี วิ ต ครั้งใหญ่แล้ว การมีฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าหญิง หรือโดยเฉพาะ อ ย่ า ง ยิ่ง พ ร ะ ราชินี จำเป็นจะต้องละทิ้ง ชี วิ ต บาง อ ย่ า ง ที่เคยโปรดปราน และปฏิบัติตัวเป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดีแก่พสกนิกร ซึ่งเรื่องราวของ ส ต รี สามัญที่ ชี วิ ต พลิกผันสู่ราชวงศ์เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย อ ย่ า ง น่าประทับใจ วันนี้ 6 ขัตติยนารีแห่งราชวงศ์ยุคปัจจุบันที่ทรงมาจากสามัญชน และทรงใช้พลังแห่งความดีจนกลายเป็นขวัญใจพสกนิกร

สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ ร ะ บรมราชินี

เริ่มกันที่ขัตติยนารีคู่ พ ร ะ บารมีของ พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พ ร ะ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ ร ะ ราชินีขวัญใจพสกนิกรชาวไทย สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ ร ะ บรมราชินี ที่ทรงมี พ ร ะ นามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ อดีตทรงเป็นแอร์โฮสเตส และทรงเริ่มทรงงานทางราชการในปี พ.ศ. 2553 จากนั้นจึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จ พ ร ะ ราชินีสุทิดา ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และทรงได้รับการเฉลิม พ ร ะ เกียรติยศเป็น สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ ร ะ บรมราชินี ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พ ร ะ องค์ทรงมี พ ร ะ ปรีชาสามารถทางด้านการ ท ห า ร เป็นเลิศ โดยเฉพาะด้านการบิน ซึ่งทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทรงทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นขวัญใจประชาชน ด้วย พ ร ะ ร าชจริยวัตรอ่อนน้อมงดงามเสมอมา และ พ ร ะ สไตล์สง่างามที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ อ ย่ า ง ยิ่งคือความงดงามของฉลอง พ ร ะ องค์ ที่สะท้อนถึง พ ร ะ ราชปณิธานในการสืบสานและเผยแผ่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จัก ทำให้ปัจจุบันแฟชั่นผ้าไทยกลายเป็นกระแสสุดฮ็อต

สมเด็จ พ ร ะ จั กรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่น

สมเด็จ พ ร ะ จักรพรรดินีมาซาโกะ ทรงเป็นสตรีสามัญชนในราชวงศ์ญี่ปุ่นคนที่สองต่อจาก พ ร ะ สัสสุ อ ย่ า ง สมเด็จ พ ร ะ จักรพรรดินีมิชิโกะ เดิมทรงมี พ ร ะ นามว่า มาซาโกะ โอวาดะ ทรงเป็นอดีตนักการ ทู ต ที่เรียนจบจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ทั้งฮาร์วาร์ดของ ส ห รั ฐ อเมริกา และออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ พ ร ะ อ ง ค์ ทรงพบกับสมเด็จ พ ร ะ จักรพรรดินารุฮิโตะครั้งแรกในงานเลี้ยงน้ำชางานหนึ่ง สมเด็จ พ ร ะ จักรพรรดินารุฮิโตะ ซึ่งตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นมงกุฎราชกุ ม า ร ทรงประทับใจในตัวมาซาโกะตั้งแต่แรกพบ แต่สมเด็จ พ ร ะ จักรพรรดินีมาซาโกะทรงปฏิเสธการขอแต่งงานไปถึง 2 ครั้ง เพราะการก้าวเข้าสู่ราชวงศ์จะบีบบังคับให้ พ ร ะ องค์ทรงจำเป็นต้องละทิ้งอาชีพนักการ ทู ต

แต่แล้วในที่สุดพิธีเสกสมรสก็เกิดขึ้นจนได้ในปี พ.ศ. 2536 เมื่อสมเด็จ พ ร ะ จักรพรรดินารุฮิโตะทรงขอแต่งงานเป็นครั้งที่ 3 พร้อมทรงยืนกรานว่า การเป็นเจ้าหญิงแห่งญี่ปุ่นคือการ ทู ต ในอีกรูปแบบหนึ่ง ชี วิ ต การเป็นเจ้าหญิงของสมเด็จ พ ร ะ จักรพรรดินีมาซาโกะไม่สู้ดีนัก พ ร ะ องค์ทรงงดปฏิบัติ พ ร ะ ราชกรณียกิจด้วยภาวะ เ ค รี ย ด กับการปรับตัว และทรงกดดันในการมี รั ช ท า ย า ท เ พ ศ ชาย แต่ด้วยความรักของสมเด็จ พ ร ะ จักรพรรดินารุฮิโตะ ที่ทรงขอร้องให้ประชาชนเข้าใจและเห็นใจ พ ร ะ ช า ย า ทำให้ช่วงไม่กี่ปีมานี้สมเด็จ พ ร ะ จั กรพรรดินีมาซาโกะทรงมี พ ร ะ อาการดีขึ้นมาก และทรงปฏิบัติ พ ร ะ ราชกรณียกิจมากขึ้น สร้างความดีใจให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่น อ ย่ า ง มาก

สมเด็จ พ ร ะ ราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน

มาต่อกันที่ พ ร ะ ราชินีขวัญใจชาวภูฏาน รวมถึงชาวไทย สมเด็จ พ ร ะ ราชินีเจตซุน เพมา วังชุก หรือ พ ร ะ นามเดิมว่า เจตซุน เพมา ผู้ทรงเป็น รั ก แรกและ รั ก เดียวของสมเด็จ พ ร ะ ราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งภูฏาน ซึ่งเรื่องราวความ รั ก ดั่ ง เทพนิ ย า ย ของทั้งสอง พ ร ะ องค์ เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยังทรง พ ร ะ เ ย า ว์ ขณะนั้นสมเด็จ พ ร ะ ราชาธิบดีจิกมี ที่ทรงมี พ ร ะ ชนมายุเพียง 17 พรรษา ทรงตกหลุมรัก เ ด็ ก ห ญิ ง เจตซุน วัย 7 ปี ลู ก สาวของนักบินประจำราชวงศ์ภูฏาน แม้พรหมลิขิตจะนำพาให้ได้เจอกันเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่สมเด็จ พ ร ะ ราชาธิบดีจิกมีทรงตัดสิน พ ร ะ ราชหฤทัย พ ร ะ ราชทานคำสัญญาเอาไว้ว่า “เมื่อเราทั้งคู่โตขึ้น หากเธอยัง โ ส ด และไม่ แ ต่ ง ง า น และเราเองก็ยัง โ ส ด และไม่แต่งงาน ถ้าเรามีความรั ก ให้แก่กัน เราจะกลับมาขอเธอแต่งงาน” และแล้วคำสัญญานั้นก็เป็นจริงในปี พ.ศ. 2554 ทั้งสองพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกันท่ามกลางความยินดีของชาวภูฏาน นับตั้งแต่บัดนั้นสมเด็จ พ ร ะ ราชินีเจตซุน ก็ทรงเป็นที่ รั ก ของพสกนิกรเสมอมา ด้วย พ ร ะ ราชจริยวัตรเรียบง่ายและพระสิริโฉมงดงาม รวมถึงการที่ทรงทำหน้าที่ขัตติยนารีคู่พระบารมีสมเด็จ พ ระ ราชาธิบดีจิกมีได้ อ ย่ า ง ไม่ทรงขาดตกบกพร่อง

สมเด็จ พ ร ะ ราชินีเลตีเซียแห่งสเปน

มาถึงควีนคู่ พ ร ะ ราชหฤทัยของสมเด็จ พ ร ะ ราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 แห่งสเปน สมเด็จ พ ร ะ ราชินีเลตีเซียแห่งสเปน ที่ทรงมี พ ร ะ นามเดิมว่า เลตีเซีย ออร์ติซ โรกาโซลาโน พ ร ะ องค์ทรงเป็นอดีตนักหนังสือพิมพ์และผู้ประกาศข่าว ทรงเคยแต่งงานมาแล้วหนึ่งครั้ง ก่อนจะทรงพบรักกับเจ้าชายเฟลิเปแห่งอัสตูเรียส รัช ท า ย า ท แห่งสเปน และทรงหมั้นกันในปี พ.ศ. 2546 จากนั้นทรงเสกสมรสกันในปี พ.ศ. 2548 ทำให้เลตีเซีย หญิงสามัญชนได้รับการอวยยศเป็น เจ้าหญิงเลตีเซีย ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 พ ร ะ สวามีของ พ ร ะ อ ง ค์ ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจาก พ ร ะ ราชบิดา เจ้าหญิงเลติเซียจึงทรงได้รับการเฉลิม พ ร ะ เกียรติยศเป็น สมเด็จพระราชินีเลตีเซียแห่งสเปน ซึ่ง พ ร ะ องค์ทรงถือเป็นควีนที่ทรงเปี่ยมด้วย พ ร ะ สไตล์ ทรงขึ้นแท่นแฟชั่นไอคอนแห่งราชวงศ์อีก พ ร ะ อ ง ค์ หนึ่งเลยทีเดียว แถมยังทรงเป็น แ ฟ น ตัวยงของแบรนด์แฟชั่นสัญชาติสเปนอย่าง ZARA รวมถึงยังทรงได้รับคำชื่นชมว่าทรงเป็นควีนผู้ทรงมัธยัสถ์ เพราะทรงใช้ฉลอง พ ร ะ องค์อย่างคุ้มค่าเสมอ ทั้งทรงเลือกใช้แบรนด์ที่ไม่แพง และทรงใส่ซ้ำได้อย่างสง่างาม

เจ้าหญิงโซเฟีย ดัชเชสแห่งแวร์มลันด์

เจ้าหญิงโซเฟีย ดัชเชสแห่งแวร์มลันด์ หรือที่หลายคนรู้จักกันใน พ ร ะ นาม เจ้าหญิงโซเฟียแห่งสวีเดน พ ร ะ ชายาในเจ้าชายคาร์ล ฟิลิป ดยุกแห่งแวร์มลันด์ พระองค์ทรงมี พ ร ะ นามเดิมว่า โซเฟีย คริสตีนา เฮลล์ควิสต์ ก่อนการเสกสมรสทรงเคยเป็นนาง แ บ บ เ ซ็ ก ซี่ และดารารายการเรียลลิตี้ ทั้งสอง พ ร ะ องค์ทรงพบกันจากการแนะนำของ พ ร ะ สหายโดยบังเอิญในมื้อค่ำวันหนึ่ง และทรงคบหากันในปี พ.ศ. 2553 จากนั้นทรงหมั้นหมายกันในปี พ.ศ. 2557 โซเฟียปรับเปลี่ยน ชี วิ ต และภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อเตรียมตัวเป็นสมาชิกราชวงศ์ โดยเดินหน้าทำงานด้านการ กุ ศ ล แล้วทรงเสกสมรสกันในปี พ.ศ. 2558

แม้จะทรงมีอดีตที่ไม่งดงามนัก แต่เจ้าหญิงโซเฟียก็ทรงใช้ความดีเอาชนะใจชาวสวีเดนได้สำเร็จ ด้วย พ ร ะ จริยวัตรที่ทรงเป็นกันเอง และการทรงงาน อ ย่ า ง ตั้ง พ ร ะ ทัย อย่างช่วงสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด – 1 9 พระองค์ทรงมีผลงานโดดเด่นมาก โดยทรงอาสาเป็นหนึ่งในทีมผู้ช่วย แ พ ท ย์และ พ ย า บาลในโ ร ง พ ย า บาลกลางกรุงสตอกโฮล์ม ทำให้ชาวสวีเดนเทคะแนนความนิยมให้แบบหมดหน้าตักเลยทีเดียว

ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ (เคท มิดเดิลตัน)

หากจะพูดถึงสตรีสามัญชนที่สวมรองเท้าแก้วได้ อ ย่ า ง สมบูรณ์แบบ แน่นอนว่าจะต้องมี พ ร ะ นามของดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ หรือที่เรามักเรียกกันง่ายๆ ว่า เจ้าหญิงเคท หรือดัชเชสเคท พระ ช า ย า ของเจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ ติดโผอยู่ด้วย เพราะ พ ร ะ องค์ทรงเป็นดาวเด่นแห่งราชวงศ์อั งก ฤ ษ ซึ่งทรงมีคุณสมบัติของขัตติยนารี อ ย่ า ง เพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็น พ ร ะ สิริโฉม พ ร ะ อัจฉริยภาพ หรือพ ร ะ จริยวัตร อีกทั้งด้วยเจ้าชายวิลเลียมทรงรั้งตำแหน่งองค์รัช ท า ย า ท ลำดับที่ 2 ของราชวงศ์ อั ง ก ฤ ษ ทำให้เจ้าหญิงเคททรงขึ้นแท่นว่าที่ควีนในอนาคต อ ย่ า ง ไร้ข้อกังขา

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3bJjJPs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *