ในหลวง พ ร ะ ราชินีฯ เสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องสำหรับฤดูร้อน พ ร ะ แก้วมรกต

ในหลวง พ ร ะ ราชินีฯ เสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องสำหรับฤดูร้อน พ ร ะ แก้วมรกต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 พ ร ะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าฯ พ ร ะ บรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์ พ ร ะ ที่นั่ง พร้อมด้วย เจ้าคุณ พ ร ะ สินีนาฏ พิลาสกัล ย า ณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ( พ ร ะ แก้วมรกต) เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/37T7ONR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *