บุญ ต า เหลือเกิน เมื่อทั้ง 4 พระองค์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระรา ช กุ ศ ล วัน ม า ฆ บู ช า

บุญ ต า เหลือเกิน เมื่อทั้ง 4 พระองค์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระรา ช กุ ศ ล วัน ม า ฆ บู ช า

เมื่อเวลา 17.46 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ ร ะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ พ ร ะ ราชดำเนินโดยรถยนต์ พ ร ะ ที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จ พ ร ะ เจ้า ลู ก เธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณ พ ร ะ สินีนาฏ พิลาสกัล ย า ณี จาก พ ร ะ ที่นั่งอัมพรสถาน พ ร ะ ราชวังดุสิต ไปยังวัด พ ร ะ ศรีรัตนศาสดาราม ใน พ ร ะ บรมมหาราชวัง ในการ พ ร ะ ราชพิธีทรงบำเพ็ญ พ ร ะ ราช กุ ศ ล มาฆบูชา พุทธศักราช 2564

ครั้นเสด็จฯ ถึง พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ เจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าฯ พ ร ะ บรมราชินี ทรงแย้ม พ ร ะ สรวลและทรงโบก พ ร ะ หัตถ์ ทักทายพสกนิกรที่พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองมาเฝ้าฯ รับเสด็จ อ ย่ า ง เนือง แ น่ น ต่ า ง พนมมือก้มกราบแทบพื้นเมื่อเสด็จฯ ผ่าน และเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ระ เจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงาน พ ร ะ ราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วง บู ช า พ ร ะ พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พ ร ะ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บู ช า พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม ก่อน เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา และทรงกราบ

ต่อมา สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าฯ พ ร ะ บรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วประทับ พ ร ะ ราชอาสน์ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า แล้ว พ ระ ราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุด ให้ รั ก ษ า ราชการแทนผู้อำนวยการกอง พ ร ะ ราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรง พ ร ะ ราชอุทิศ พ ร ะ ราชทาน 5 พระอาราม ประกอบด้วย วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัด พ ร ะ นครศรีอยุธ ย า ก่อนเสด็จฯ ไปทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ประทับ พ ร ะ ราชอาสน์ และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พ ร ะ ราชทานเจ้าพนักงาน พ ร ะ ราช พิ ธี เชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ศิลา

พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ เจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (เครื่องห้า) สำหรับทรงธรรม สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าฯ พ ร ะ บรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรม ทรงศีล ต่อมา พ ร ะ ราชวิสุทธิมุนี วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ ถวายศีลและถวาย พ ร ะ ธรรมเทศนา เมื่อถวาย พ ร ะ ธรรมเทศนาจบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวาย พ ร ะ เทศน์ แล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวาย พ ร ะ สงฆ์เจริญ พ ร ะ พุทธมนต์ ประทับ พ ร ะ ราชอาสน์ ก่อนพระบาทสมเด็จ พ ร ะ เจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าฯ พ ร ะ บรมราชินี

เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์ พ ร ะ ที่นั่ง เสด็จ พ ร ะ ราชดำเนินกลับ พ ร ะ ที่นั่งอัมพรสถาน พ ร ะ ราชวังดุสิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจากทั่ว ส า ร ทิศต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง และหน้ากาก อ น า มั ย เดินทางมาปักหลักเฝ้าฯ รับเสด็จตั้งแต่ช่วงเที่ยง ท่ามกลางอากาศ ร้ อ น อ บ อ้ า ว โดยก่อนเข้าภายในพื้นที่จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ณ ท้องสนามหลวง รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ สแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไทยชนะ และรับเจลล้างมือพระราชทานคนละ 1 อัน ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้ตั้งเต๊นท์ และปูเสื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2ZSkQqB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *