ผญบ.ลำปาง โชว์รูปครั้งได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวง ร.9

ผญบ.ลำปาง โชว์รูปครั้งได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวง ร.9

นาง บ า น เย็น ใจเร็ว อายุ 42 ปี ผู้ ใ ห ญ่ บ้านวังเงิน หมู่ที่ 14 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ได้นำภาพถ่ายสมัยที่ตนเองยังเป็น เ ด็ ก นักเรียนเตรียมประถม สังกัดโรงเรียน ออป.4 สวนป่ า แ ม่ ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา ซึ่งในตอนนั้น มีอายุ 6 ขวบ และเป็นหนึ่งในจำนวนนักเรียนหลายสิบคนที่ได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ พ ร ะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรที่สวนป่า แ ม่ ทรายคำ แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2519

โดย นาง บ า น เย็น เผยถึงความรู้สึกว่า แม้ว่าขณะนั้น ตนเองยังเป็น เ ด็ ก เล็กมาก แต่ยังสามารถจดจำนาทีแห่งความประทับใจครั้งนั้นได้เป็น อ ย่ า ง ดี หลังจากที่ พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ เจ้าอยู่หัว ทรงทอด พ ร ะ เนตรกิจ ก ร ร ม ของสวนป่า แ ม่ ทรายคำ และเยี่ยมเยือนพสกนิกรที่ไปเฝ้าฯ รอรับเสด็จแล้ว พ ร ะ องค์ได้นำสิ่งของ พ ร ะ ราชทานที่เตรียมไว้ ไปมอบให้กับ เ ด็ ก ๆ นักเรียนในบริเวณดังกล่าว อ ย่ า ง ไม่ ถือ พ ร ะ องค์ ระหว่างที่ พ ร ะ ราชทานสิ่งของ พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ เจ้าอยู่หัว ทรงได้รับสั่งกับคณะ เ ด็ ก ๆ ด้วยความเป็นกันเอง

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3bI9L0C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *