เรื่องราวของชายไม่สวมเสื้อ นุ่งแต่ผ้า ข า ว ม้ า เข้าเฝ้า พ่ อ ห ล ว ง ร.9

เรื่องราวของชายไม่สวมเสื้อ นุ่งแต่ผ้า ข า ว ม้ า เข้าเฝ้า พ่ อ ห ล ว ง ร.9

นี่คือเรื่องราว ที่ทำให้ผมหายสงสัย หลังมีคำถามตลอด ชี วิ ต ว่าเพราะเหตุใด? ชายที่ไม่ใส่ เ สื้ อ ผ้ า แถมยังนุ่งแค่ ผ้ า ข า ว ม้ า นั่งพับเพียบ อยู่กลางทุ่งนา ถึงได้เข้าเฝ้า พ ร ะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

เรื่องราวนี้ถูกเปิด เ ผ ย และไขข้อข้องใจอย่างชัดเจน แล้วว่า บุคคลในภาพดังกล่าวนี้ คือคุณลุงตี นะเรศรัมย์ อายุ 67 ปี ชาวบ้าน บ้านโคกขมิ้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ซึ่งลุงตีได้เปิด เ ผ ย ว่า พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ส ย า ม มินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเสด็จพระราชกรณียกิจเยี่ยม ทุ ก ข์ สุขราษฎรในพื้นที่ อ.กระสัง เมื่อ พ.ศ. 2522

ในขณะนั้น คุณลุงตี นุ่งผ้าขาวม้าเพียงผืนเดียว เพราะกำลังหว่านแหหาปลา อยู่ในอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ตามวิถีชาวบ้านในสมัยนั้น

แต่ เ ห ตุ ก า รณ์ ณ์ ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อในหลวงที่ในห้วงเวลานั้น ได้เสด็จมาในจุดดังกล่าวพอดี และได้เรียกให้ลุงตีเข้าเฝ้า

ลุงตีในภาพของชาวไร่ชาวนา ที่มีแค่ผ้าขาวม้าห่อหุ้ม ก า ย ถึงกับตกใจ และไม่คาดฝันว่า พระองค์ท่านจะให้เข้าเฝ้า พร้อมกับทรงตรัสถามถึงเรื่องราวการใช้ ชี วิ ต ของลุงตี แบบใกล้ชิด ภาพที่ในหลวง นั่งพับเพียบใน มือมีแผนที่กองใหญ่ สนทนากับลุงตี เมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นภาพที่สุดประทับใจภาพหนึ่งในความทรงจำของผมเอง

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3pUoKcX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *