พระองค์สอนให้ใช้ ชี วิ ต พอเพียง คุณ ย า ย ชาวสตูลเผยภาพเคยรับเสด็จฯ

พระองค์สอนให้ใช้ ชี วิ ต พอเพียง คุณ ย า ย ชาวสตูลเผยภาพเคยรับเสด็จฯ

นางลอบ พรหมเรือง อายุ 80 ปี ชาวบ้านที่ 114 หมู่ที่ 4 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ได้นำภาพที่ได้จารึกความทรงจำที่ดี ครั้งเมื่อที่มีภาพตนเองและ ลู ก ชายได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในครั้งเมื่อวันพุธที่ 22 กัน ย า ยน 2519 ที่พระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

นางลอบ กล่าวถึงความรู้สึกดี ๆ ว่า ตนเองได้เป็นหนึ่งคนไทยที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ตนเองได้พา ลู ก ชายไปด้วย และเมื่อท่านเสด็จมาถึง ลู ก ชายของตนเองที่นั่งบนตักได้ทำมือโบกไปโบกมาจนทั้ง 2 พระองค์ท่านทรงเห็น และเดินลงมาก้มลงตรงหน้า เมื่อพระองค์ท่านก้มลงมาพูดคุยและเอื้อมมือจับกับ ลู ก ชาย พระองค์ตรัสถามว่า คุณ แ ม่ มากับใคร คุณ แ ม่ อยู่กับใคร ที่บ้านทำงานอะไร ยา ย เลยตอบกลับไปว่า ย า ย มากับ ลู ก ชาย อยู่กันหลายคนมี พ่ อ มี แ ม่ ที่บ้านทำนา ย า ก จ น และพระองค์ท่านก็ยิ้มและตรัสกลับมาว่า ให้อยู่ อ ย่ า ง พอมีพอ กิ น รู้จักประหยัด ทำการเกษตรที่ตรงกับสภาพพื้นที่ เพราะจะได้มีกินมีใช้

ครั้งนั้นคำที่พระองค์ได้กล่าวออกมา ตนเองก็นำมาใช้ในการในการดำเนิน ชี วิ ต จนถึงปัจจุบันด้วย ครอบครัวทำการเกษตรแบบพอเพียง จนตนเองมีความสุข มี กิ น มีใช้และ อ ย า ก บอกทุก ๆ คนว่าคำสั่งสอนของ พ่ อ นำไปใช้ได้จริง

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2ZQQAMJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *