ย้อนเบื้องหลังพระราช พิ ธี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

ย้อนเบื้องหลังพระราช พิ ธี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

8 พ.ค. 62 – เพจเฟซบุ๊กกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้โพสต์ข้อความซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลจาก คุณอธิมุติ กาญจนมณี ภริ ย า พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่าย น โ ย บ า ยและ แ ผ น ป ฏิ บั ติ การ

เปิดเผยถึงเบื้องหลังการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พั ช ร กิ ติ ย า ภ า นเรนทิราเทพยวดี ทรง ต า มเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวน พ ยุ ห ย า ตราทางสถลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ว่า

“…ไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเสด็จทางสถลมารค สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปลี่ยนพระทัยจากการรอรับเสด็จในพลับพลาพิธี เป็นเสด็จในขบวนในฐานะพระราชองครักษ์ เพื่อทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ ที่จะทรงปกป้องพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่ง ชี พ ร่วมกับข้าราชบริพารและประชาชนทุกคน

ดังนั้น เมื่อก่อนขบวนออก 2 ชั่วโมง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภาฯ จึงทรงตัดสินพระทัยลง ต า ม เสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยทันที แม้ทรงไม่ได้ทรงเตรียมพระองค์มา เช่นเดียวกันกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ประชาชนที่เปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอด 6 ชั่วโมงที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านนั้น ดังมากจนขบวนไม่ได้ยินเสียงกลองที่ให้จังหวะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการทรงเปล่งเสียงกลองใหญ่ให้จังหวะกับขบวนด้วยพระองค์เอง หลังจากนั้นข้าราชบริพารและทุกคนจึงช่วยกันให้จังหวะกับกองทหาร

ประเทศเรามีบุญเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์และเจ้านายที่เข้มแข็งเช่นนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ คงทรงทราบว่า พระราช ย า น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทรงสุขสบายอะไร เพราะขยับพระองค์ไม่ได้

รอบๆ ก็มีลวดลายแข็งไม่ใช่บุนวม ที่วางพระบาทก็ยังไม่มีที่ขยับเลย ขบวนใช้เวลาเดินถึงแต่ละวัดก็ชั่วโมงกว่า และเมื่อลงพระราช ย า น ก็ทรงปฏิบัติพระราชพิธีอีกเกือบ 50 นาที เป็นเช่นนี้ทั้ง 3 วัด เมื่อคืนเริ่ม 16.00 น เสร็จหมาย 24.00 น.

แต่เพื่อจะได้ให้ประชาชนได้เห็นในหลวงกันทุกคน ท่านจึงทรงทำตามที่พระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆ ได้ทรงปฏิบัติสืบต่อกันมา และนี่คงเป็นเหตุผลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภาฯ ทรงตัดสินพระทัยร่วมเสด็จข้างพระองค์ในหลวงตลอดเวลา ด้วยความรัก ห่วงใย และมีน้ำพระทัยที่จะถวายความจงรัก ภั ก ดี เป็นที่สุด

สีเหลืองๆ ตามข้างทางไม่ใช่ดอกดาวเรือง แต่เป็นสีเสื้อประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จฯ ชื่นชมพระบารมีกัน มื ด ฟ้า มั ว ดินเหมือนเช่นเดิม เป็นบุญเหลือเกินที่เกิดมาใต้ผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงปกครอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…”

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3utFjzW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *