ลาย พ ร ะ หั ต ถ์ สมเด็จย่า

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2510 เมื่อ55ปีที่แล้ว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเปิดโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 หมู่ที่ 4 บ้านศาลาเมืองน้อย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีราษฎรชาวเขาเผ่าต่าง ๆ รอเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ โรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 พร้อมบ้านพักครู ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ด้วยพระราชทรัพย์ของสมเด็จย่า จำนวน 30,000 บาท พร้อมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ของครูและนักเรียน โดยสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง มุงสังกะสี และมีห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง ซึ่งมีการทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อ 55 ปีที่แล้ว

จากนั้น โรงเรียนโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 จึงเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2510 โดยมี พลฯ อัมพร พุฒรักษา และ พลฯ อเนก ชัยมงคล เป็นผู้สอน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)