เชิญร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน ภายใต้โครงการจัดแสดงและเชื่อมโยงการตลาดภูมิปัญญา ผ้าไทยใส่ให้สนุก

เชิญร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน ภายใต้โครงการจัดแสดงและเชื่อมโยงการตลาดภูมิปัญญา ผ้าไทยใส่ให้สนุก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พช.จัดประกวด หวังปลุก ก ร ะแ ส ผ้าไทย – ดึงรายได้สู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้(19 ก.พ.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่ง ช า ติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายอัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้แทนที่ปรึกษาคณะกรรมการประกวดผ้าฯ และนายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้ก ประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ภายใต้โครงการจัดแสดงและเชื่อมโยงการตลาดภูมิปัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอน ส ย า ม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นับเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคน ไ ท ย และทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันอยู่ มาพัฒนาเป็นอา ชี พ ก่อให้เกิดรายได้แก่ราษฎร โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา ที่ได้พระราชทานลายผ้าชื่อว่า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ซึ่งผ้าลายพระราชทาน นั้นมาจากพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตร ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถ ก ร ร ม 3 ภูมิภาค พระองค์พระราชทานลวดลาย“ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่ผ่านมา และสื่อความหมาย ถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม โดยทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า เป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดไปสู่ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อให้รายได้ กลับเข้าสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค และส่งเสริม ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุก เ พ ศ ทุกวัยและทุกโอกาส

นอกจากนี้ อีกทั้งยังพระราชทานพระอนุญาตให้ กรมการพัฒนาชุมชน และสภา ส ต รี แห่ง ช า ติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน“ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย และเผย แ พ ร่ พระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทย ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยอีกด้วย

“การประกวดผ้าทอครั้งนี้พระองค์ท่านฯจะทรงตัดสินเองและผ้าทอที่ชนะเลิศรางวัล the best of the best พระองค์ท่านฯจะขอซื้อเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ และใส่ไปงาน OTOP Midyear 2021ในเดือนสิงหาคมด้วย”

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2NuKT4t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *