พระคู่บุญบารมี ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในการพระราช กุ ศ ล มาฆบูชา

พระคู่บุญบารมี ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในการพระราช กุ ศ ล มาฆบูชา

วันนี้ (21 ก.พ. 64) เวลา 19.37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในการพระราช กุ ศ ล มาฆบูชา พุทธศักราช 2564

พระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชา ต า ม พระอารามหลวง ดังนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธ ย า

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3kcxnhM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *