สังเกตนาฬิกาบนฝาผนังห้องที่พระองค์ประสูติ บอกเวลาตรงกับเวลาที่ พ่ อ ห ล ว ง เสด็จ ส ว ร ร ค ต

สังเกตนาฬิกาบนฝาผนังห้องที่พระองค์ประสูติ บอกเวลาตรงกับเวลาที่ พ่ อ ห ล ว ง เสด็จ ส ว ร ร ค ต

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 นาที นับว่าเป็นวันที่หัวใจของคนไทยทุกคน แ ต ก ส ล า ย เพราะ พ่ อ ห ล ว ง ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเสด็จ ส ว ร ร ค ต ยังความอาลัยมาให้กับพสกนิกรทั้งหมดทั้งมวล แต่ใช่ว่าจะมีเพียงคนไทยที่เสียใจและ อ า ลั ย เท่านั้น ยังมี ช า ว ต่ า ง ช า ติ รักและเคารพพระองค์ก็เสียใจไม่ แพ้ คนไทยเช่นกัน

ทั้งนี้ บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เหตุการณ์ที่น่า อั ศ จ ร ร ย์ ใ จ เมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า Charoen_online ได้แชร์ภาพในอดีตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไว้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560

พร้อมระบุข้อความว่า “เสด็จเยี่ยม โ ร ง พ ย า บาลเมาธ์ออร์เบิร์น ทรงเยี่ยมห้องที่พระองค์ประสูติ สังเกตนาฬิกาข้างฝา เวลาตรงกับที่พระองค์ท่านเสด็จ ส ว ร ร ค ต อ ย่ า ง น่า อั ศ จ ร ร ย์” ทั้งนี้ ผู้คนบนโลกออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องราวสุดบังเอิญที่สร้างความ อั ศ จ ร ร ย์ ใ จ ยิ่งนัก

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3sgSCSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *