ความพอเพียง ให้เข้าใจง่ายๆ

“ในหลวง รัชกาลที่ 9” ทรงอธิบาย ความหมาย เรื่อง “ความพอเพียง .. ” แบบเข้าใจง่ายๆ…”…ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันมากเกินไป


..แต่ในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้แต่ในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่

ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก …มีเงินเดือนเท่าไหร่ จะต้องใช้ภายในเงินเดือน ส่วนการกู้เงินนั้น เงินจะต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สำหรับไปเล่น ไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์… ” พระราชดำรัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540″ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์”

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ความพอเพียง ให้เข้าใจง่ายๆ

ความพอเพียง ให้เข้าใจง่ายๆ

ความพอเพียง ให้เข้าใจง่ายๆ

ขอขอบคุณที่มาของข่าวจาก
https://bit.ly/3rHbJqg