พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงรับอุปการะเกรทเดน 13 ชีวิต ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงรับอุปการะเกรทเดน 13 ชีวิต ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ในหลวง รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการมอบหมายผู้แทนพระองค์ รับ สุ นั ข “เกรทเดน” ทั้ง 13 ชี วิ ต ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

จากกรณีสุดเวทนา เจ้าของปล่อยทิ้ง สุ นั ข “เกรทเดน” 13 ชี วิ ต อ ด ต า ย คากรง หลังเพาะ พั น ธุ์ แล้วขายไม่ออก ใครมาขอไม่ยอมให้ อ้างไม่ อ ย า ก ให้เป็นภาระคนอื่น ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก WATCHDOG THAILAND โพสต์ข้อความว่า สุดปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการมอบหมายผู้แทนพระองค์ ขอรับน้อง ห ม า เกรทเดนทั้ง 13 ชี วิ ต ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขณะที่ เช้าวันนี้ WDT และกรมปศุ สั ต ว์ รับพระบรมราชโองการอันสุดซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบหมายผู้แทนพระองค์ประสานขอเข้ารับอุปการะเกรทเดน 13 ชี วิ ต ที่กองสวัสดิภาพ สั ต ว์ฯ ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยัง กองสวัสดิภาพ สั ต ว์ และสั ต ว แ พ ท ย์ บริการ โดยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก คุณหมอรัชนี คุณ ห ม อ ประจำกองสวัสดิภาพ สั ต ว์ ฯ ว่า “เมื่อเวลา 10.40 น. ตัวแทนจากสำนักพระราชวังได้เดินทางมารับน้อง ห ม า เกรทเดน 13 ชี วิ ต เพื่อไปรักษาต่อที่ โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เกษตรศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

อ ย่ า ง ไร ก็ ต า ม นาย สั ต ว แ พ ท ย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุ สั ต ว์ ได้สั่งการให้ 2 รองอธิบดี คือ นาย สั ต ว แพ ท ย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสุรเดช สมิเปรม ดำเนินการ ย้ า ย สุ นั ข ทั้งหมดจากสถาน พ ย า บ า ล สั ต ว์ กองสวัสดิภาพ สั ต ว์ และ สั ต ว แ พ ท ย์ บริการ กรมปศุ สั ต ว์ ไปยั ง โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์ ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศาสตร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ต า ม ที่มีพระราชกระแสรับสั่งมายังผู้แทนพระองค์ ขณะนี้ สุ นั ข 10 ตั ว มีอาการพ้นขีด อั น ต ร า ย และปลอดภัยแล้ว กินข้าวกินน้ำได้เป็นปกติ แต่อีก 3 ตัวนั้น สั ต ว แ พ ท ย์ ยังต้องดูแลอาการ อ ย่ า ง ใกล้ชิด

นาย สั ต ว แ พ ท ย์ สมชวน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุ สั ต ว์ จังหวัดปทุมธานี ไปแจ้งความร้อง ทุ ก ข์ กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของ สุ นั ข ในข้อหา ท า รุ ณ ก ร ร ม สั ต ว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการ ท า รุ ณ ก ร ร ม และการจัดสวัสดิภาพ สั ต ว์ พ.ศ. 2557 ต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2NJNJm4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *