พระปรีชาสามารถด้านการ ท ห า ร ในหลวง ทรงประดับพระยศพระราชทานแก่พระองค์ภาฯ

พระปรีชาสามารถด้านการ ท ห า ร ในหลวง ทรงประดับพระยศพระราชทานแก่พระองค์ภาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผย แ พ ร่ ประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รับโอน ข้ า ราชการฝ่ายอัยการเป็น ข้ า ราชการในพระองค์ ฝ่าย ท ห า ร และพระราชทานพระยศ ท ห า ร

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” อั ย การผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงาน อั ย การสูงสุด ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการ ท ห า ร ม ห า ด เล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตร พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการ ท ห า ร ทรงได้แสดงพระปรีชาสามารถด้วยการ ดิ่ ง พสุธาฝึกกระโดดร่ม หนึ่งในหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี

โดยหลังจากนี้ จะทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ณ หน่วยบัญชาการ ส ง ค ร า ม พิ เ ศ ษ (นสศ.) จังหวัดลพบุรี โดยจะทรงฝึกการทรงตัว ท่าทางในอากาศ และการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลม และจะทรงฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี หรือที่ ท ห า ร ร บ พิ เ ศ ษ เรียกว่า Free Fall คือ การกระโดดร่มแบบกระตุกเอง จากที่ทรงเคยฝึกกระโดดร่มแบบ Static Line มาแล้ว

โดยการฝึกกระโดดร่มแบบ Free Fall นี้ จะมีทั้งการฝึกแบบ HAHO (การกระโดดร่มแบบกระโดดสูงและเปิดร่มสูง ที่ระดับความสูง 12,000 – 24,000 ฟุต AGL) และ HALO (การกระโดดร่มแบบกระโดดสูงและเปิดร่มต่ำ ที่ระดับความสูง 2,000 ถึง 6,000 ฟุต AGL) เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดิน

ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเรียนสรีร วิ ท ย า การบิน และทรงเข้าห้องปรับความดัน ณ ก อ ง ทั พ อากาศ ก่อนจะทรงดิ่งพสุธา First Jump ฝึกโดดร่มขั้นสูงกับหน่วย ร บ พิเศษในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2N651da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *