ชมภาพหา ย า ก ในหลวง ร.10 ขณะทรงศึกษาที่วิท ย า ลัยการ ท ห า ร ดันทรูน พร้อมเผยความประทับใจจากทูตออสเตรเลีย

ชมภาพหา ย า ก ในหลวง ร.10 ขณะทรงศึกษาที่วิท ย า ลัยการ ท ห า ร ดันทรูน พร้อมเผยความประทับใจจากทูตออสเตรเลีย

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบเอกอัครรา ช ทู ต เครือ รั ฐ ออสเตรเลียประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นั้น

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ฯพณฯ นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราช ทู ต เครือ รั ฐ ออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวในการนำสื่อมวลชนชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการพระบรม ฉ า ย า ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือ รั ฐ ออสเตรเลีย เมื่อปีพ.ศ.2505 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือ รั ฐ ออสเตรเลีย ระหว่างพ.ศ.2513-2519 ซึ่งมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมทำข่าว ว่า สืบเนื่องจาก ปีพ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่สถาน ทู ตฯ ได้ค้นพบพระบรมฉา ย า ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือ รั ฐ ออสเตรเลียส่วนหนึ่ง และคิดว่าน่าจะ ข ย า ย ทำสารคดีได้

จึงไปค้นหาต่อที่หอจดหมายเหตุแห่ง ช า ติ ออสเตรเลีย ได้พบวีดิทัศน์และพระบรม ฉ า ย า ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานเลี้ยงต้อนรับ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือ รั ฐ ออสเตรเลีย เมื่อปีพ.ศ.2505 พร้อมวีดิทัศน์และพระบรม ฉ า ย า ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาระดับเตรียม ท ห า ร ณ คิงส์สกูล เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ และ วิ ท ย าลัยการทหารชั้นสูง ที่ วิ ท ย า ลั ย การ ท ห า ร ดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งไม่เคย เ ผ ย แ พ ร่ ต่อสาธารณะมาก่อน ทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย

นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราช ทู ต เครือ รั ฐ ออสเตรเลียประจำประเทศไทย

นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราช ทู ตเครือ รั ฐ ออสเตรเลียประจำประเทศไทย

นายอัลลันกล่าวอีกว่า สถาน ทู ต คิดว่านี่จะเป็นผลงานสำคัญที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้เข้ม แ ข็ ง ยิ่งขึ้น จึงเริ่มทำสารคดีตั้งแต่ปี 2561 โดยนำเสนอวีดิทัศน์และพระบรม ฉ า ย า ลักษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมสัมภาษณ์พระสหายร่วมชั้นเรียน เช่น พล.อ.เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการฯ คนปัจจุบัน, พล.อ.เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ อดีตผู้สำเร็จราชการฯ บอกเล่าเหตุการณ์ขณะทรงศึกษา โดยเป็นสารคดีความ ย า ว ประมาณ 18 นาที ที่ได้ปรึกษาสำนักพระราชวัง และกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้ว

ทั้งนี้ ตอนแรกทำเป็นภาคภาษาไทย แต่ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทอดพระเนตรก่อนหน้านี้ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ทำเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วย อาจเพราะทรงอยากฟังเสียงต้นฉบับพระสหายและบรร ย า กาศจริงในวีดิทัศน์ จึงได้จัดทำเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วย และ ฉ า ย ในพิธีที่พระองค์ พร้อม พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ด้วย

“หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร ผมได้กราบบังคมทูลฯ ว่าตัวผมเองได้ดูสารคดีนี้มา 10 กว่าครั้งแล้ว พระองค์รับสั่งกลับมาว่า ทรงทอดพระเนตรสารคดีนี้มาหลายครั้งแล้วเช่นกัน แสดงว่าพระองค์ทรงพึงพอใจ และเป็นสิ่งที่ผมยังจำขึ้นใจตอนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง พระองค์ตรัสว่า รักออสเตรเลีย ส่วนตัวคิดว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์และพระราชินีเสด็จฯ มา” นายอัลลันกล่าวด้วยน้ำเสียงประทับใจ

สำหรับวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ จะ ฉ า ย หลังข่าวพระราชสำนัก แบ่งเป็น 3 ตอนคือ

ช่วงที่ 1 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือ รั ฐ ออสเตรเลีย เมื่อปีพ.ศ.2505 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครื อ รั ฐ ออสเตรเลีย

ช่วงที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาใน วิ ท ย า ลั ย การ ท ห า ร ดันทรูน

และช่วงที่ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษา วิ ท ย า ลั ย การ ท ห า ร ดันทรูน และอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ตอนละ 6-8 นาที เริ่มวันที่ 16, 17 และ 18 กุมภาพันธ์ และสื่อมวลชนต่างๆ ส่วนพระบรม ฉ า ย า ลักษณ์ จะเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2OKMgMJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *