สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สิ่งของพระราชทานแก่ อาสาสมัคร ท ห า ร พรานที่ได้รับ บ า ด เ จ็ บ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สิ่งของพระราชทานแก่ อาสาสมัคร ท ห า ร พรานที่ได้รับ บ า ด เ จ็ บ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่อาสาสมัคร ท ห า ร พราน พชรพงศ์ ทองเนื้อสุก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ บ า ด เ จ็ บ จากเหตุคน ร้ า ย ลอบ ว า ง ร ะ เ บิ ด เจ้าหน้าที่กองร้อย ท ห า ร พ ร า น 4904 ขณะเดินทางกลับจากกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรม ท ห า ร พ ร า น 49 เพื่อกลับฐานปฏิบัติการกองร้อย ท ห า ร พ ร า น 4904 เหตุเกิดบริเวณบ้านปูลาไซร์ หมู่ 8 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

และเข้ารับการรักษา พ ย า บ า ล ณ โ ร ง พ ย า บ า ล นราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ อ ย่ า ง หาที่สุดมิได้

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3tWnclY