เลขป้ายรถพระที่นั่ง เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภาฯ

เลขป้ายรถพระที่นั่ง เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภาฯ

12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.53 น. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนที่หอพระ จากนั้นทรงวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนที่หอพระบ้านหม่อมหลวงสราลี กิ ติ ย า กร

ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลพระภูมิ ทรงผูกผ้าสีชมพู ทรงคล้องพวงมาลัย ทรงจุดธุปเทียนถวายสักการะ แล้วทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ทรงจุดประทัด

จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังโต๊ะ บ ว ง ส ร ว งหน้าพระตำหนัก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเทียนแดง ทรงจูดธูปหาง แล้วปักที่เครื่องสังเวย ทรงกราบ ได้เวลาอันสมควร ทรง เ ผ า กระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วทรงจุดประทัด

เลขทะเบียนรถพระที่นั่ง 304 และ 25

รยล 13

ณ วังเทเวศร์

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2OrtN7B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *