เชิญชมผลงานศิลปะ กรมพระศรีสวางควัฒน

ทุกอย่างบนโลกย่อมเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีใครจะฝืนธรรมชาติไปได้ ธรรมชาติเปรียบเสมือนดังแสงของปรัชญาในการดำรงชีวิต และอิสรภาพในเหล่าสรรพสัตว์ที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติไม่เว้นแม้แต่มนุษย์
สีสันงดงามจากธรรมชาติถูกแต่งแต้มลงบนชิ้นงานศิลปะที่ก่อเกิดจากความนึกคิดและแรงบันดาลใจ อันเป็นอิสรภาพในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ จนเกิดเป็นงานศิลปะที่ถูกเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ธรรมชาติจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์สร้างอิสรภาพและก่อให้เกิดศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายในการดำรงชีวิตอย่างมีศิลปะของมนุษย์บนโลกใบนี้ ภายใต้ความหมาย
“ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง ”
พระดำรัสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ภาพวาดฝีพระหัตถ์และผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดแสดง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หนึ่งในสถานที่จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยที่รวบรวมผลงานทั้งจากศิลปินในประเทศไทยและจากศิลปินนานาชาติ ให้คุณมาร่วมชื่นชมผลงานได้ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2021
หอศิลป์พิมานทิพย์เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ค่าบัตรเข้าชม ๑๕๐ บาทต่อท่าน (รับแก้วหรือเข็มกลัดลายภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นของที่ระลึก)
เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี รายได้ค่าเข้าชมสมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๙๓๗๒๘๗๕๖๓
แผนที่การเดินทาง : https://goo.gl/maps/nfVU5ZQsdywPJZtSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *