ลูกเกด เมทินี

ออกมาโพสต์ประกาศอีกครั้ง สำหรับนักแสดง-นางแบบสาวมากความสามารถ อย่าง “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม”ที่ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอ ได้โพสต์ภาพพนักงานสาวก่อนจะชี้แจงรายละเอียดไว้ว่า หนังสือพ้นสภาพพนักงาน

เรื่อง แจ้งพ้นสภาพเป็นพนักงาน อีกครั้ง เรียน ท่านลูกค้าและทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้า ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม ขอประกาศย้ำอีกครั้งกับการพ้นสภาพพนักงานของ นางสาวxxx จากตำแหน่งผู้ช่วยของข้าพเจ้าตั้งแต่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป การกระทำใดๆ ของบุคคลดังกล่าวที่ได้กระทำทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งแอบอ้างใช้สิทธิ์ พาดพิง หรือกล่าวอ้างเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า

รวมถึงบริษัทที่ข้าพเจ้ามีหุ้นหรือเป็นเจ้าของ คือ The Lounge Hair Salon, Metinee’s Secret และ Muse by Metineeตัวข้าพเจ้าและบริษัทจะไม่รับผิดชอบความ เสี ยหายที่เกิดขึ้น นับจากวันดังกล่าว คือ 16 กรกฏาคม 2563แม้ว่าข้าพเจ้าเคยประกาศ กา รพ้ น สภา พของพนักงานคนนี้มาแล้ว แต่ยังคงมีความเข้าใจผิด ..

และการสื่อเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับข้าพเจ้า และบริษัท จึงจำเป็นต้อง ออกมาเรียนย้ำอีกครั้งว่าไม่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางหน้าที่การงาน หรือส่วนตัวกับข้าพเจ้ารวมไปถึงว่า ข้าพเจ้าไม่มีการติดต่อ พูดคุย

หรือสื่อสารกับบุคคลดังกล่าวในทางอื่นใดทั้งสิ้น ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2563จึงขอเรียนย้ำให้ท่านผู้เกียวข้อง หรืออาจจะเกี่ยวข้องในอนาคตได้ร้บทราบข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ขอประกาศย้ำให้ทราบถ้วนหน้ากัน

 

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

ลูกเกด เมทินี

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3GnZKnE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *