ภูมิใจมากที่สุดในชีวิต

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2538 วันนี้เมื่อ27ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบก เหนืออุโบสถ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา โดยวัดบ้านไร่ ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้มาจาก ‘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก’ (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทั้งนี้ ในการเสด็จฯ วัดบ้านไร่ดังกล่าว ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงปลูก ‘ต้นคูณ’ ไว้ด้วย

ซึ่งภายหลังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามหมายกำหนดการแล้ว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงนำแผนที่ขึ้นมากางแล้วมีพระราชกระแสกับ ‘พระราชวิทยาคม’ (สมณศักดิ์ในขณะนั้นของ ‘หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ’) ถึง แหล่งน้ำและปัญหาการขาดแคลนน้ำ ใน ต.กุดพิมาน และตำบลใกล้เคียง แล้วเสด็จฯ ทรงฉายภาพรอบอุโบสถตามพระราชอัธยาศัย ระหว่างนั้นทรงขอฉายภาพ #หลวงพ่อคูณ บนลานประทักษิณอุโบสถ วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณจึงกล่าวออกไปว่า “ถ่ายรูปนี่แสงเข้าตา…ไม่ได้นะโยม”

ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงตรัสตอบว่า “ไม่มีแสงหรอกหลวงพ่อ”จากนั้นทรงจัดแต่งจีวรและสังฆาฏิของหลวงพ่อคูณให้เรียบร้อยก่อนทรงฉายภาพหลวงพ่อไว้เป็นที่ระลึก เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นทำให้เวลาล่วงเลยไปจากกำหนดการเสด็จฯ กลับกว่า 2 ชั่วโมง

สมเด็จพระพันปีหลวงจึงตรัสเบาๆ กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า “ค่ำแล้ว” แต่พระองค์ก็ยังคงมีพระราชปฏิสันถารกับหลวงพ่อคูณ แล้วเสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรจนทั่วถึงจึงเสด็จฯ กลับ ซึ่งเป็นเวลาพลบค่ำแล้ว โดยพระองค์ทรงคมลาหลวงพ่อ ซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อได้จับพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมกำหนดจิตถวายพระพรว่า “สุคโตๆๆ”

โดยในเวลาต่อมา ลูกศิลย์ลูกหาเล่ากันว่า นั่นคือวันที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ภูมิใจมากที่สุดในชีวิต จากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ใกล้ชิดที่เคยถามหลวงพ่อว่า “ในหลวงทรงตรัสอะไรกับหลวงพ่อบ้าง?”หลวงพ่อคูณเงียบเพียงครู่ ก่อนจะตอบเบาๆ ว่า“มึงรู้ไหม

มือพระองค์เป็นมือคนทำงานอย่างก๊ะชาวไร่ชาวนา แข็งกะด้างมากๆ”และเมื่อถูกถามอีกว่า “หลวงพ่อใช้คำเรียกพระองค์ว่าอะไร”หลวงพ่อท่านเงียบ แล้วตอบว่า พระองค์ตรัสประโยคแรกว่า“หลวงพ่อครับ พูดตามปกตินะครับ ผมเป็นคนไทย”

ทั้งนี้ ในครั้งนั้น หลวงพ่อคูณได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 72 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่หลวงพ่อคูณมีอายุ 72 ปีพอดี ไม่แน่ชัดว่าในหลวงรับการถวายนั้นมาทั้งหมดก่อนพระราชทานคืนให้หลวงพ่อคูณครึ่งหนึ่ง ตามอย่างที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติเสมอยามมีคนถวายปัจจัยหรือไม่ แต่หลวงพ่อคูณกล่าวถึงการทูลเกล้าฯ ถวายเงินครั้งนั้นไว้ว่า

“กูรู้สึกดีใจหาที่เปรียบไม่ได้ บุญทานอื่นทำมามาก แต่ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัว ยังไม่ได้ทำ ทำบุญกับท่านยิ่งใหญ่ ทูลเกล้าฯ ถวาย 72 ล้านบาท ภูมิใจมหาศาล เงินที่ลูกหลานบริจาคที่ละเล็กทีละน้อยสะสมรวมไว้เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย พี่น้องจะได้ร่วมกันรับอานิสงส์ด้วย”

ภูมิใจมากที่สุดในชีวิต

ภูมิใจมากที่สุดในชีวิต

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3qeiL63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *