งามสมองค์ขัตติยนารีแห่งราชจักรีวงศ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมแบบ ‘ชุดไทยเรือนต้น’ ตัดเย็บด้วย ผ้ายกดอกจากที่ราบสูงโคราช ซึ่งเป็นการผสมผสานลวดลาย ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ กับ ดอกสาธร ดอกไม้พระราชทานประจำจังหวัดนครราชสีมา รังสรรค์ผลงานโดย ‘กลุ่มดีเทล’ นายธงชัย พันธุ์สง่า จ.นครราชสีมา

ใช้เทคนิคย้อมเย็นเพื่อลดการใช้พลังงานในการรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการย้อมหม้อนิล ทับด้วยมูลหนอนไหม และหมักด้วยน้ำดินโคลนด่านเกวียน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

และตามเทรนด์โลก เศรษฐกิจหลักแบบยั่งยืน (Sustainable) โดยยึดเทรนด์การให้สีผลงานจาก THAI TEXTILES TREND BOOK S/S2022 ออกแบบตัดเย็บโดย ‘นายธีระพันธุ์ วรรณรัตน์’ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ออกแบบแฟชั่น ปี 2563

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลองพระองค์นี้ เมื่อครั้งเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565

งามสมองค์ขัตติยนารีแห่งราชจักรีวงศ์

งามสมองค์ขัตติยนารีแห่งราชจักรีวงศ์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3zKi4EW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *