งดงาม สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

งดงาม ‘สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทรงฉลองพระองค์ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติเมื่อเวลา 11.20 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยโค นก และปลาน้ำจืด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยทรงไถ่ชีวิตโค 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยจะนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และจะนำไปช่วยเหลือแก่ ‘นางอรทัย กันหาลา’ เกษตรกรโคกระบือจังหวัดมหาสารคาม เพื่อดูแลและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์โครงการ

นอกจากนี้ ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดถวาย จำนวน 36 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ แล้วทรงปล่อยปลาดุกและเต่าส่วนพระองค์ อย่างละ 36 ตัว สำหรับเต่าจะนำไปปล่อยในที่ที่เหมาะสม เสร็จแล้วทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 9 ชนิด ซึ่งกรมประมงจัดถวาย รวม 490,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

ซึ่งในการบำเพ็ญพระกุศลดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระสิริโฉมงดงามในฉลองพระองค์ ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สีชมพูกลีบบัว ที่มีการตัดเย็บในรูปแบบชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระพันปีหลวง ในแบบ ‘ชุดไทยเรือนต้น’ แต่มีการประยุกต์ให้แตกต่างจากชุดไทยเรือนต้นด้วยการใช้ลายผ้าเพิ่มลูกเล่นการดีไซน์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ทรงงดงามยิ่ง

ทั้งนี้ ชุดไทยเรือนต้น ตั้งชื่อตามเรือนต้น ตัดเย็บโดยใช้ผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาว หรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิง ซิ่นยาวจรดข้อเท้า ป้ายหน้า เสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วซิ่นหรือเชิงซิ่น จะตัดกับซิ่นหรือสีเดียวกันก็ได้ เสื้อคนละท่อนกับซิ่น แขนสามส่วน กว้างพอสบาย ผ่าอก กระดุม 5 เม็ด คอกลมตื้นไม่มีขอบตั้งที่คอ ใช้ในงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติและต้องการความสบาย เรียบง่าย เช่น งานกฐิน เที่ยวเรือ งานทำบุญวันสำคัญทางศาสนา

งดงาม สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

งดงาม สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

 

 

งดงาม สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

งดงาม สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

งดงาม สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3tdgwlq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *