ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ท่านบอกว่าคนเป็นช่าง ‘ช่าง’ หมายถึง งานทำด้วยมือทั้งหลายแหล่ ซึ่งการทำอะไรด้วยมือได้ ไม่ใช่หมายความว่ามือทำเอง มันมาจากสมอง สมองสั่งให้มือทำจึงทำได้ งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนั้นต้องทำเอง ขีดเอง ลูบคลำมันไปแล้ว มันจะได้จากมือที่ลูบคลำ จากตาที่ดู ย้อนกลับมาที่สมอง ทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าถึงสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร #ทรงโปรดทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง ผ่านรายการวิทยุ พูดจาภาษาช่าง ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนอกจากนี้ยังทรงเล่าถึง แผนที่ของในหลวงรัชกาลที่9 ด้วยว่า

แผนที่ที่พระองค์ทรงใช้คือ มาตราส่วน 1:50,000 สำนักงานของท่านคือห้องกว้าง ๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้นแล้วท่านก้มอยู่กับพื้น แล้วเอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกัน แล้วหัวกระดาษต่าง ๆ ท่านก็ค่อย ๆ ตัดแล้วเรียงแปะเป็นหัวแผนที่เข้าด้วยกันใหม่ เพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่ระวางไหนบ้างการปะแผนที่ท่านก็ทำอย่างพิถีพิถัน และถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว

แผนที่แต่ละแผ่นทรงหวง ท่านหวงแผนที่ของท่าน อันเดิมนั้นต้องเก็บไว้ โดยเฉพาะแผนที่ทางภาคใต้นั้นโดนฝนมา ทำให้ค่อนข้างเปื่อยยุ่ย ต้องถือด้วยความระมัดระวัง ถ้าแผนที่นั่นเน่าเต็มทน คือโดนฝน โดนอะไรมา หลายปีหลายฤดูกาล

ท่านก็ต้องย้ายข้อมูลจากแผ่นเก่ามาแผ่นใหม่ ซึ่งท่านก็ต้องทำเองอีกเหมือนกัน ขณะที่ทรงงานจะทรงเติมข้อมูลต่าง ๆ ลงไปมาก และทรงแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ทรงพบด้วย เมื่อทรงได้ข้อมูลใหม่จึงส่งตรงไปพระราชทานกรมแผนที่ทหารเสมอ

ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เอง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3r6CSCs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *