เนื่องในโอกาส วันเด็ กแห่งชาติ

ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ถัดจากสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรี ซึ่งปกครองราชอาณาจักรที่สืบทอดกรุงศรีอยุธยามาจนเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ขุนนางซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหนายก (จักรี) ในราชสำนักของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ยึดอำนาจการปกครองและปลงพระชนม์สมเด็จพระเจ้าตากสิน และสถาปนาตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทน (ภายหลังปรากฏพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 แล้วย้ายศูนย์กลางการปกครองจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ซึ่งเป็นเมืองหลวงมาจนถึงปัจจุบัน

และเนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ขออนุญาต แจกความสดใส ด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และพระรูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยค่ะ

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

รูปขณะทรงพระเยาว์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3nbjtPH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *