โปรดเกล้า ให้ต่อเรือยนต์ รักษาฝั่ง

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงประกอบพิธีมอบ และขึ้นระวางประจำการ ‘เรือ ต.99’ ณ ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ จ.สมุทรปราการ วันนี้เมื่อ33ปีที่แล้ว (ภาพแรก)

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2503 ในขณะที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสยุโรป ได้ทรงทอดพระเนตรกิจการการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งของกองทัพเรือเยอรมัน จึงทรงมีพระราชดำริว่า “กองทัพเรือน่าจะต่อเรือยนต์เร็วรักษาฝั่งเช่นนี้ได้ เพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญงาน และรู้จักใช้เทคนิคต่างๆ อันจะเป็นการประหยัดมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ”

จึงทำให้กองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือ รับสนองพระราชดำริโดยการต่อเรือ ในชุดเรือ ‘ต.91’ ขึ้น ซึ่งในระหว่างการดำเนินการนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานคำแนะนำตลอดจนทรงช่วยแก้ปัญหาต่างๆ อันเกิดจากกระบวนการต่อเรือ

รวมถึงทรงเป็นธุระติดต่อกับสถาบันวิจัยและทดลองแบบเรือแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ให้ทำการทดสอบแบบของเรือ ต.91 ให้ โดยทรงเสด็จฯ ไปร่วมทดสอบเรือในทะเลด้วยพระองค์เอง ทรงตรวจแก้ข้อผิดพลาดต่างๆ จนทำให้การต่อเรือสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

และในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ได้ทรงเสด็จฯ ไปประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.91 ลงน้ำ ซึ่งนับจากนั้น กองทัพเรือได้ดำเนินการต่อเรือในชุดนี้เพิ่มเติมจาก ‘ต.91’ จนถึง ‘ต.99’ ในระหว่างปี พ.ศ. 2514-2530 และทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีมอบ และขึ้นระวางประจำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ‘ต.99’ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2531

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *