สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (ประสูติ 8 มกราคม พ.ศ. 2530) เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (ยุวธิดา ผลประเสริฐ)

พระองค์มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาต่างพระมารดา คือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ล่าสุดมานี่เองค่ะ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชันษา ๓๕ ปี เสด็จสักการะหลวงพ่อทองคำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3F4Ch9j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *