รัชกาลที่ 8 โรงพยาบาลอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่8เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟหลวงจิตรลดาไป #ทรงเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2481 #วันนี้เมื่อ83ปีที่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่8

#โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบกตั้งอยู่ใน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกองทัพบกไทยให้บริการทั้งข้าราชการทหารและพลเรือนรวมถึงประชาชนทั่วไปโดย พันเอกหลวงพิบูลสงคราม(ยศขณะนั้น)เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีดำริที่จะย้ายหน่วยทหารบางส่วนจากกรุงเทพมหานครมาตั้งที่จังหวัดลพบุรี ใน พ.ศ. 2480

เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งทรงเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดล

เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งทรงเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดล

เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งทรงเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดล

พร้อมกับเล็งเห็นว่า เมื่อมีหน่วยทหารและครอบครัวมาตั้งรกรากมากขึ้นในจังหวัดลพบุรี หากมีการเจ็บป่วยก็ย่อมเป็นปัญหาใหญ่ทางการรักษาพยาบาลจึงได้คิดวางแนวทางที่จะตั้งโรงพยาบาลไว้ในจังหวัดลพบุรีอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยของทหาร ครอบครัว ประชาชนและพลเรือนในจังหวัดลพบุรี รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เพราะในระยะเวลานั้นทั้งจังหวัดสิงห์บุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี และลพบุรี ยังไม่มีโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลอานันทมหิดลจึงได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480 และแล้วเสร็จในปีถัดมา

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 8 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯมากระทำพิธีเปิดเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2481อันเป็นวันเดียวกันกับวันเปิดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา
https://bit.ly/3G70oFV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *