ฉ ล อ ง พระองค์ ใน ส.ค.ส. พ ร ะ ร า ช ทาน

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์สากลแบบชุดราตรี ผ้าไหมแพรวา และทรงพระกุณฑลเพชร พร้อมสร้อยพระศอเพชร พระราชมรดก ของ ‘สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’

ซึ่ง ‘สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี’ พระราชนัดดาในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ และ ‘สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ เคยทรง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะการทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย อันเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมคุณค่าของภูมิปัญญาผ้าทอของไทย

ซึ่งในการนี้ ‘ผ้าแพรวา’ ที่ทรง เป็นผ้าทอจากเส้นใยไหมที่มีลักษณะลวดลายผสมกันระหว่างลายขิดและจกบนผืนผ้า ในกระบวนการขิดจะใช้วิธีเก็บลายขิดบนผ้าพื้นเรียบโดยใช้ไม้เก็บขิด คัดเก็บขิดยกลายโดยต้องนับจำนวนเส้นไหมแล้วใช้ไม้ลายขิดสานเป็นลายเก็บไว้

ในการทอเก็บลายจะแบ่งเป็นช่วง แต่ละช่วงเก็บลายไม่เหมือนกัน ส่วนที่อยู่ตรงปลายต่อกับผ้าเรียบเป็นการเก็บขิดดอกเล็ก ส่วนต่อไปเป็นการเก็บขิดดอกใหญ่ เรียกว่า ‘ดอกลายผ้า’ ใช้ไม้ในการเก็บลายต่างกัน

ซึ่งกรรมวิธีเริ่มต้นของการทอผ้าแพรวานั้นจะเริ่มจากการเก็บขิด หรือเรียกอีกอย่างว่า ‘เก็บลาย’ เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คนไทยได้สืบทอดกันมานาน และแพร่หลายในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานซึ่งทอผ้าขิดมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ

ที่มา: We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / หน่วยราชการในพระองค์