พ ร ะ ร า ช ท า น สิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของ ‘สิบตรี เอกชัย มูเก็ม’

เจ้าหน้าที่ที่จากไปจากเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุ รุ น แ ร ง ใช้ อ า วุ ธ ปื น ซุ่ ม ยิ ง ใส่จุด ต ร ว จ หน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4513 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 45 บ้านลาแป หมู่ที่ 2 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565

และได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามแล้ว ณ บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติแก่ครอบครัวของ สิบตรี เอกชัย อย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา: มติชนออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *