ทิม พิธ สร้างตัวจ นเป็นประธานแอพส่งอาหารและว่าที่ส.ส.

ทิม พิธ สร้างตัวจ นเป็นประธานแอพส่งอาหารและว่าที่ส.ส.

โดยส่วนตัวชอบส่องอินสตาแกรมของครอบครัวนี้บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมของคุณทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นักธุ ร กิ จหรือนั กการเมือง

อดี ต ส ามี ต่าย ชุติมา นั่นเป็นเพราะครั้งหนึ่งเคยพูดคุยเรื่องราวความรั ก ของทั้งคู่ นั่นยังไม่นับรวมไปถึงเคยสัมภาษณ์เรื่องการป ลด ห นี้กว่าร้อยล้าน

ของนักธุsกิจหนุ่มคนเก่งอย่ า งคุณทิม เมื่อทั้งสองแต่งงานจ นมีน้องพิพิมพ ย า น รั ก ด้วยความชื่นชมในเรื่องราวของทั้งฝั่งคุณพ่ อและคุณแ ม่

ก็เลยตามต่อมาดูความน่ารักของลูกสาวต่อเนื่อง จึงได้เห็นบรรย าก า ศภายในบ้านของครอบครัวนี้

คุณต่ายที่รับหน้าที่เป็นแม่บ้านเต็มตัวตอนนี้ดูเหมือนจะมีธุรกิจส่วนตั ว เป็นธุร กิ จเกี่ยวกับความงาม การดูแลผิ ว พ รรณ

ส่วนคุณทิมนั้นคือหนุ่ มนักธุร กิ จที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะเห็นเขาร่วมกิจกร ร มและขย า ยขอบเขตธุรกิจอ ย่ างต่อเนื่อง

ก่อนที่จะเ ลิ ก รากัน มีรายงานจากศ า ลเ ย าวชนและครอบค รั วกลางวันที่ 23 พ.ค.ว่า กรณีนายทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นักธุ ร กิ จ นักเรียนน อ ก ว่าที่ ส.ส.พร ร คอนาคตใหม่

เป็นโจ ท ก์ฟ้ อ งหย่ า ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ ดาราสาว เพื่อเเ ย่ งอำนา จป กค รอ งบุตรสาววัย 2 ขวบ และศ า ลพิพ า กษาให้หย่ า กับให้ฝ่ายชายได้

อำน า จปกครอ งบุตร เงิuทุ น เริ่ มร่อ ยหรอและการรับน้องใหม่ในโลกธุ ร กิ จ หลังจากที่ทำความเข้าใ จร่วมกันกับพนักงานแล้ว ว่านี่คือการทำงานเพื่อฝ่ ๅวิ กฤตร่วมกัน

ระหว่างคนงานและเจ้าของบริ ษัท มื อใหม่ คราวนี้ปั ญห า ต่อมาที่ทิมต้องเข้ามาจัดการก็คือ เรื่องเครื่องจักร และการจัดการห นี้ ( ทุ น ) ที่ยื ม มาจำนวน 100 ล้าน

ทุนจำนวน 100 ล้านบๅท ที่จริงแล้วถูกนำไปใช้ในการลงทุ นสร้างโรงงๅนไปแล้ว 80 ล้านบๅท เหลือให้ทิมบริหารเพียง 20 ล้านบๅท

ซึ่งเป็นเงินที่เอาไว้ใช้ซื้อวัตถุดิบ นั่นคือ รำข้าว ตกวันละ 3 ล้านบๅท ด้วยความที่ยังใหม่ในการทำโรงงๅนผลิตน้ำมันรำข้าว หลังจากนั้น การสร้างเครดิตในการทำธุรกิจของทิม

คือขั้นตอนต่อมาที่เขาต้องอ อ กไปจัดการ ทันทีที่ได้น้ำมันรำข้าวที่มีคุณภาพ ทิมเอาน้ำมันและใบสั่งซื้อ ของลูกค้าจากญี่ปุ่นไปให้เจ้าของโรงสีดูเพื่อแสดงให้เห็นว่า

ธุรกิจนี้ไปได้ เจ้าของโรงสีมองหน้าทิมแล้วถามถึงอายุ เขาตอบว่าอายุ 25 ปี เจ้าของโรงสีบ อ กว่า เด็ กกว่าลู กเขาตั้งสองปี หลังจากทำธุรกิจค ร อบครัวสำเร็จแล้ว

ทิมเปลี่ยนสายไปทำงานที่บริษัทเเกร็บ (Grab) อยู่ประมาณ 2 ปี ก่อนจะตัดสินใ จมาเล่นการเมือง ตามคำชว น ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งทิ มบ อ กว่า “ผมติดตามคุณธนาธรมานานผมตามฟังนโยบๅยพ ร ร ค ฟังวิธีคิด วิสัยทัศน์ของพร ร คกับวิสัยทัศน์ของผมใกล้เคียงกัน” และคิดว่าถึงเวลาแล้ว จึงตอบรับคำชวน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3oKu05C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *