วันนี้เมื่อ8ปีที่แล้ว

วันนี้เมื่อ8ปีที่แล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานใน พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4 เชื่อมระหว่าง อ.เชียงของ จ.เชียงราย กับ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทรงเปิด นิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สะพานมิตรภาพ4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็น สะพานข้ามแม่น้ำโขง ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร เป็นสะพานคอนกรีตรูปกล่อง (Segmental Concrete Box Girder) แบบ 4 เสา กว้าง 14.70 เมตร เป็นสะพานขนาด 2 เลน แต่ละเลนกว้าง 3.50 เมตร

โดยนอกจากสะพานแล้วยังมีโครงการก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 2 เลนต่อไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าในเขตเมืองห้วยทราย รวมทั้งมีการก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง เชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างไทย-ลาว-จีน(ยูนนาน) นับเป็นสะพานเชื่อมการสร้างเศรษฐกิจที่ดีระหว่าง 3 ประเทศที่ถนนสายนี้ผ่าน

โดยตัวสะพานก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ถือฤกษ์ดี ‘วันที่ 11 เดือน 12 ปี 13’) ซึ่งสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้

เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ลาว และจีนตอนใต้เข้าด้วยกัน ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ซึ่งรัฐบาลของทั้งสามประเทศร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง

พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4

พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4

พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3DNvRed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *