ทรงใส่พระทัยในรายละเอียด ต่อพ่อหลวงร.9

#ความใส่พระทัยในรายละเอียด ของ ‘สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี’

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวังนั้น จะเห็นได้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี #ทรงพิถีพิถันและทรงใส่พระทัย ในรายละเอียดทั้งในเรื่อง #ฉลองพระองค์ และ #เครื่องศิราภรณ์ รวมถึงสิ่งคู่พระหัตถ์ด้วย

โดยในการนี้ #ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ ผ้าไหมยกดอกลำพูนสีทอง และทรงสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ฝ่ายใน)
(ทั้งนี้ ส่วนตัวแอดมินคิดว่าฉลองพระองค์ชุดนี้หากมองว่าเป็นสีเหลืองนวลก็สามารถสื่อถึงสีประจำวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันจันทร์) ได้ และสีทองก็เป็นสีที่เหมาะสำหรับการเทิดพระเกียรติสูงสุดได้เช่นกัน)

#ทรงสร้อยข้อพระหัตถ์ ซึ่งมีรายละเอียดการดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 อันได้แก่ #เรือใบ กีฬาทรงโปรด #กล้องถ่ายรูป สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงติดพระองค์อยู่เสมอยามเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหรือประกอบพระราชกรณียกิจ #คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง #รถจี๊ปพระที่นั่ง ที่ทรงขับเอง และ #แซกโซโฟน เครื่องดนตรีที่ทรงโปรดที่สุด

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี #ทรงประดับพระเกศา ด้วยเครื่องประดับพระเกศาเป็นเลข ๙ และทรงพระกุณฑลเพชรรูปหัวใจอีกด้วย ซึ่งฉลองพระองค์และเครื่องศิราภรณ์เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งแสดงถึงความจงรักภักดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้น

ใช่แต่เพียงเท่านั้น ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์และ #พัดด้ามจิ้ว ที่ทรง ยังเป็นการแสดงถึงพระราชปณิธาน #สืบสาน #รักษา #และต่อยอด พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจด้านงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมถึง #เจลแอลกอฮอล์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK (ซึ่งในโอกาสนี้ก็ทรงใช้เคส ‘สีเหลือง’ เช่นกัน) ที่ทรงคล้องติดพระหัตถ์อยู่เสมอ ก็ยังเป็นการสนับสนุนสินค้าในสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนชาวไทยให้ตระหนักว่าเรายังคงต้องใช้ชีวิตในวิถี New Normal ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 อย่างระมัดระวังด้วย

จากความใส่พระทัยในทุกพระราชกรณียกิจเช่นนี้เอง ที่ทำให้ชาวไทยต่างรู้สึกประทับใจและสัมผัสได้ถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงมีอย่างลึกซึ้งยิ่ง #งามสมบรมราชินี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *