น้อยคนไม่รู้ประวัติแ ม่ชีศันสนีย์ ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

น้อยคนไม่รู้ประวัติแ ม่ชีศันสนีย์ ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

สืบเนื่องจาก มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน อ อ กแถลงการณ์ ระบุว่า แ ม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ได้คืนสู่ธรรมช า ติ อ ย่ า งสงบในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.23 น. สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน และนับเป็น 41 พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่น หลังป่ ว ยเป็นโ ร ค ม ะ เ ร็ งกระเ พ า ะอาหาร และเข้ารับการรั กษา ตั้งแต่ พ.ศ.2560

สำหรับ แ ม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นามสกุ ลเดิม คือ “ปัญญศิริ” มีชื่อเล่นว่า ตุ๊ ก ต า เ กิ ดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรีของ เฉลียว จรัสศรี นายอำเภอแห่งอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธย า และ จำลอง พรหมินทะโรจน์ คุณครูประจำโรงเรียนบางปะหัน (เชื่ อ มประชานุกูล) มีพี่สาว 1 คน คือ สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ (ตุ๋มติ๋ม)และมีพี่น้องต่างม า รดา คือคุณทัศนะ จรัสศรี และ ศ.ดร.นราพงษ์ จรัสศรี

เมื่ออายุได้ 15 ปี ชี วิ ตได้เปลี่ยนไป เมื่อสู ญเสียม า ร ด า ทำให้เธอตัดสินใ จเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาเรียนต่อระดับปริญญาตรี และได้เข้าสู่วงการนางแบบ และได้เป็น “รองมิสออด๊าซ” ควบรางวัลนางงามบุคลิกภาพ เธอโลดแล่นเป็นดาวเด่นของสังคม ก่อนจะหันหน้าสู่เส้นทางสายธรรมะเมื่ออายุได้ 27 ปี โดยบวชศึกษาพระธรรมที่ วั ดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร

แม่ชีถือเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการเผยแพร่ธรรมะ ให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้คนมากมาย แ ม่ชีมีผลงานอันโดดเด่นในการสร้าง “เสถียรธรรมสถาน” สถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งแต่ละปีมีผู้สนใ จเข้าฟังธรรมหลายพันคน, “บ้านสายสัมพันธ์” บ้านแห่งชี วิ ตใหม่ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาชี วิ ต , “สาวิกาสิกขาลัย” มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียว ย าสังคม รวมไปถึงโครงการอื่นๆ อีกมากมายที่แม่ชีเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อน

แ ม่ชีตรวจพบเป็นมะเ ร็ ง เดือนเมษายน 2560 โดยเป็นระยะลุ ก ล า ม เริ่มมีอาการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 และจากไปอย่ า งสงบในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความอาลั ยกับศิษย านุศิษย์ของแ ม่ชีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3pBDQpN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *