เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ชมภาพหายาก พระองค์ภา

#เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2564
.
จึงขออนุญาต #รวมภาพหาชมยาก เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ของ #พระราชธิดาองค์ใหญ่ ใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติแต่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อีกทั้ง ‘พระองค์ภา’ ของปวงชนชาวไทยยังทรงเป็น #พระราชนัดดาพระองค์แรก ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย
.
มาร่วมชื่นชมความน่ารกในพระอิริยาบถต่าง ๆ ของ ‘สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา’ ไปพร้อมกันค่ะ

พระเจ้าหลานเธอ​พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา​เสด็จ​งาน​เทศกาล​ว่าว ที่​สนามหลวง *** Local Caption *** ภาพ​สแกน​จาก​ฐาน​ข้อมูล​ห้องสมุด​ภาพ
**หมายเหตุ
นำ​รูป​นี้​ไป​ใช้​ประกอบ​ข่าว กรุณา​ลง​เครดิต​ใต้​ภาพ​ให้
คุณ​กำธร เสริม​เกษม​สิน ซึ่ง​เป็น​เจ้าของ​ภาพ​ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *