ทิวลิปเหลือง คิ ง ภู มิ พ ล

#ทิวลิปเหลือง ‘คิง ภูมิพล’

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2549 คราวที่ประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ที่สร้างประวัติศาสตร์ในภาพคลื่นมหาชนชาวไทยพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อรอเฝ้าฯ รับเสด็จ และรอชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

ในครานั้นเอง ที่เกษตรกรชาวดัตช์รายหนึ่ง นามว่า ‘กลาส คูไดค์’ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท FA.P.Koeddiik & Zn ได้มาเห็นภาพความประทับใจของปวงชนชาวไทยที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง จนประเทศไทยกายเป็นเหลืองทองทั้งแผ่นดิน

ภาพนี้จึงได้เป็นแรงบันดาลใจให้นายกลาส คูไดค์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งชื่อดอกทิวลิปที่เขาพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ว่า ‘คิงภูมิพล’ (King Bhumibol) เพื่อความเป็นสิริมงคล


แน่นอน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 เขาจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามให้แก่ดอกทิวลิปสายพันธ์ุใหม่ว่า ‘คิงภูมิพล’ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โดยในที่สุดดอกทิวลิป ‘คิงภูมิพล’ ชุดแรกก็เริ่มผลิบาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

และเมื่อการพัฒนาและวิจัยประสบผลสำเร็จ จึงได้มีการจัดแสดงนิทรรศการทิวลิปคิงภูมิพลเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ.2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสกับดอกทิวลิปสายพันธุ์ดีสีเหลืองนวล อันได้ชื่อมาจากพลังความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อองค์พระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ #ดอกทิวลิปคิงภูมิพล เป็นดอกทิวลิปที่มีความสูงของก้านและดอกรวม 45 เซนติเมตร สีเหลืองนวล ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาจากดอกทิวลิปพรินซ์เคลาส์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอกทิวลิปสายพันธุ์ดีจากประเทศเนเธอร์แลนด์


ที่มา: โฟสต์ทูเดย์ และทรูปลูกปัญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *