ซูซี่ สุษิรา ย อ ม เ ล่ าเหตุการณ์สูญเสียคู่หมั้นครั้งแรก

ซูซี่ สุษิรา ย อ ม เ ล่ าเหตุการณ์สูญเสียคู่หมั้นครั้งแรก

จากที่ทราบว่า “ซูซี่ สุษิรา” ได้สูญเ สี ยคู่ห มั้ น ห นุ่ ม “คริสโตเฟอร์” อย่ า งกะทันหันเมื่อต้รปี 2562 โดยหลายคนทราบว่าเป็นการเสี ย ชี วิ ตจากโร ค ซึ มเ ศ ร้า

นับได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่เพื่อนๆต่อยคอบดูแ ลเยียวย า จิ ตใ จสาวซูซี่ระยะใหญ่ แฟนคลับเคียงข้างให้กำลังใจจำนวนมาก

ล่ าสุด ซูซี่ ได้อ อ กมาเปิ ด ใ จ ครั้งแรกแล้วถึงเรื่องรางข้างต้นว่า ตอนนี้อยู่กับเขาที่บ้านที่จ.เชียงใหม่ ตอนได้ข่าวก็รู้สึ กอึ้งทำตัวไม่ถูก ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เลยในตอนนั้น ทำตัวไม่ถู ก เศ ร้ ามาก ซี่โชคดีมากๆที่มีคนรอบข้างที่ซัพพอร์ต มีครอบครัวและเพื่อนๆให้กำลังใ จต ล อ ดเวลา

ก็อย า กจะขอบคุณทุกคนที่ให้ความรั กกับซูซี่มากในช่วงนั้น และขอบคุณเพื่อนรั กอย่ า ง “แอริน” ที่คอยอ อ กมาเคลียร์ข่าวให้และอยู่ข้างๆ

หลังจากเ กิ ด เ ห ตุการณ์นั้นขึ้น ก็ได้ไปใช้ชี วิ ตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปพักใ จและฝึกจิตนานถึง 2 เดือน แม้จะรู้สึกดีขึ้นแต่บางครั้งก็ยังมีน้ำต าอยู่บ้าง

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3xS9JOo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *