อ า ณ า จั ก ร พิมรี่พาย

เปิดอาณาจักร “พิมรี่พาย” โคตรรวย รายได้ 175 ล้านตั้ง 10 บริษัท ตรวจสอบข้อมูลในเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า

พิมรี่พาย หรือ น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ เฉพาะที่มีคำว่า “พิมรี่” ในชื่อบริษัท มีทั้งหมดรวม 10 แห่ง

ใช้ทุนเริ่มต้นในการจดทะเบียน รวม 23 ล้านน. ในจำนวนนี้ มี 7 บริษัท เพิ่งจดทะเบียนเป็นบริษัท ปีนี้ 2564 ส่วนอีก 3 บริษัท จดทะเบียน ปี 2562

และ 2563 ซึ่งถือเป็นช่วง 2-3 ปีทองของพิมรี่พาย ที่ได้รับความนิยมสูง โดยหากยกตัวอย่างธุรกิจของ บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด

ซึ่งเป็น บริษัทที่จดทะเบียน ช่วงแรก พบว่า ล่าสุดนำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แจ้งว่า มีรายได้รวม 175 ล้าน.

แบ่งเป็น ต้นทุนขๅย 139 ล้านน กำไรสุทธิ 10 ล้าน แต่บริษัท นี้ พิมรี่พายไม่ได้ถือหุ้นเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายสานิต สนองเกียรติ

พ่อของพิมรี่พาย ถือหุ้นใหญ่สุด 60% มูลค่า 600,000 สำหรับบริษัท ล่าสุดที่พิมรี่พายจดทะเบียน คือ บริษัท เดอะ พิมรี่พาย จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 16 มีนาคม 2564 ทุน 5,000,000 บ. แจ้งประกอบกิจการบริการ ด้านการบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

การขาย การตลาด กม. บัญชี วิศวกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณาประกอบกิจการให้บริการหรือเป็นตัวแทนให้บริการ ให้เช่าทรัพย์สิน

สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมี น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ และ นาย สานิต สนองเกียรติ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

พิมรี่พาย ถือว่า มีบริษัท ที่ครอบคลุมธุรกิจหลายอย่าง ทั้งบริษัท พิมรี่ ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นธุรกิจ ผลิต อาหาร บริษัท พิมรี่ มีเดีย จำกัด ซึ่งทำธุรกิจโฆษณา

บริษัท พิมรี่ โลจิส จำกัด ธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ยังไม่นับรวม การทำค่ายเพลง และ ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ชื่อบริษัท ว่า “พิมรี่”

ทั้งหมด นี้ ถือเป็น อาณาจักรของพิมรี่พาย ที่กำลังขยายตัว และมีแม่ค้าในสื่อจำนวนมาก เลียนแบบโมเดลนี้เพื่อเดินรอยตาม ครั้งงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณพิมรี่พายขายกล่องสุ่ม

เพราะก่อนหน้านี้ เธอก็เคยขายกล่องสุ่มในราคาหลักหมื่นมาแล้ว และก็มีคนกดสั่งไปไม่แพ้ครั้งนี้เลย และจริง ๆ ก็ไม่ใช่เพียงแค่คุณพิมรี่พายเท่านั้น ที่นำกลยุทธ์นี้มาใช้

โดยถ้าเราสังเกตดี ๆ ก็จะพบกว่า “กล่องสุ่ม” หรือ Mystery Box ถือเป็นหนึ่งในการตลาดที่ไม่ว่าธุsกิจในไทย หรือต่างประเทศก็เคยใช้การตลาดแบบกล่องสุ่มมาแล้ว

ที่มาจาก https://bit.ly/3Gr2dxh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *