วันนนทรีทรงปลูก

“ขอพูดอะไรสักหน่อย วันนี้ได้รับเชิญมาปลูกต้นไม้ ก็ทำให้คิดว่า การปลูกต้นไม้ก็จำเป็นจะต้องเลือกว่าต้นอะไรจึงจะดี เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัย ต้นไม้อะไรๆ ก็สีเขียว ต้นนนทรีที่เลือกเป็นต้นไม้ของเกษตร ก็เหมาะสมที่มีสีเขียวด้วย เหมาะมากและน่ายินดีมากที่ต้นนนทรีนั้นปลูกได้ทั่วทุกแห่งของไทย เพราะทนแล้ง ทนแดดได้ นี่เป็นความหมายที่ดี

เพราะคนไทยถ้าปลูกในแผ่นดินไทยก็เติบโตดีและเจริญดี ต้นไม้ต้องมีดิน จึงจะเจริญได้ดี ถ้าเอาไปใส่ในกระถาง หรือเอาไปปลูกในน้ำ หรือปลูกในน้ำยาคุณภาพดีๆ จากต่างประเทศ ก็จะหงอยอยู่ไม่ได้ เขาต้องการดิน ขอฝากต้นไม้นี้ให้มหาวิทยาลัยและนิสิตช่วยกันรักษาให้ดี อย่าให้หงอย

ขอฝากนิสิตทั้งหลาย ขอให้ช่วยกันรักษาตัวเองให้ดี และอย่าลืมว่าตัวเองนั้นจะอยู่กันได้ก็ด้วยแผ่นดินไทย ขอให้ช่วยรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วย คนไทยถ้าไร้แผ่นดินก็จะหงอยกันหมด อยู่กันไม่ได้ และเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น”

ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน 9 ต้น พร้อมกับทรงดนตรีเป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา15.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #วันนี้เมื่อ58ปีที่แล้ว

ในครั้งนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และคณาจารย์ เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด หลังจากที่พระองค์ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกต้นนนทรีเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ เข้าสู่หอประชุมเพื่อ ทรงดนตรี ร่วมกับ ‘วง อ.ส.วันศุกร์’ ซึ่งมีอาจารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรวมอยู่ด้วย

นับเป็น 2 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน ทั้งทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ เป็นครั้งแรก และทรงเป็นกันเองอย่างที่สุด นับเป็นจุดเริ่มต้นที่นำมาสู่การเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมต้นนนทรีที่ทรงปลูก และทรงดนตรี สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2515 รวมจำนวน 9 ครั้ง นำมาซึ่งความสุข ความปลื้มปิติของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญที่ชาวเกษตรศาสตร์จะต้องมารวมตัวเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานที่ประวัติศาสตร์ คือ บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันที่ระลึก ‘วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี’

วันนนทรีทรงปลูก

วันนนทรีทรงปลูก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3EaLFbT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *